Maria Larsson

Senior legal advisor, expert corporate governance, corporate law and securities law

Focusing mainly on corporate governance, corporate law and securities law

Latest Articles by Maria Larsson

ARTICLE — 19 February 2024

Att bana väg för digitala bolagsstämmor är att ta ansvar

Det är ansvarsfullt att i bolagsordningen säkerställa att det finns en möjlighet att hålla digitala stämmor, skriver Maria Larsson, expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt.
COMMENT — 5 February 2024

Bolagsverkets hemställan om författningsstöd för att ge Bolagsverket bemyndigande om föreskriftsrätt för anmälningar som kommer in på papper

ARTICLE — 22 January 2024

Listing Act - Do Not Undermine its Objectives in the Final Phase of Negotiations

The overarching objective of the Listing Act is clear and unambiguous – to strengthen capital markets within the EU. It is hugely important that this objective remains the guiding compass for co-legislators, and that they do not lose track.
COMMENT — 1 December 2023

Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

ARTICLE — 30 November 2023

Corporate sustainability due diligence – it is high time to secure a framework that works in practice

We are approaching the end of the trilogue negotiations on the CS3D. Four political trilogues have already taken place during the Spanish Council Presidency, and although several parts still remain to be agreed, a final compromise may be reached before the end of the year.
ARTICLE — 28 November 2023

EU måste stärka kapitalmarknaderna, inte begränsa dem

Flera tunga näringslivsorganisationer uppmanar lagstiftarna att inte acceptera förslag som kan komma att kapa EU:s så kallade Noteringsakt (Listing Act). Förslagen riskerar att hämma småföretagens tillväxt, skriver Maria Larsson, senior jurist.
ARTICLE — 15 November 2023

Legislators must stay focused on the purpose of the Listing Act – to strengthen the capital markets within the EU

The legislative procedure regarding the Listing Act and notably the proposal for a Directive on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market has reached its final stage.
ARTICLE — 8 November 2023

Bolagsstämmor: Krav på fysiskt möte ligger inte i tiden

Att aktieägares rättigheter kan tillvaratas på bolagsstämmor är oerhört viktigt – inte formatet för själva mötet, skriver Maria Larsson, expert på bolagsstyrning.
COMMENT — 8 November 2023

Förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning

COMMENT — 22 September 2023

Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till nya regler om gränsöverskridande verksamhet i ideella föreningar i EU

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist