Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 oktober 2019

Akut kris i WTO

Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.

Förra veckan träffades 3 200 handelsintresserade personer i Genève för WTO:s årliga Public Forum, däribland en delegation från Svenskt Näringsliv.

Förra veckan träffades 3 200 handelsintresserade personer i Genève för WTO:s årliga Public Forum, däribland en delegation från Svenskt Näringsliv. Temat för mötet var ”Trading forward: Adapting to a changing world” och undertemat handlade om utvecklingen av tjänstehandel.

Den årliga rapporten World Trade Report presenterades, denna gång med titeln ”The future of services trade”. Rapporten konstaterar bland annat att tjänstesektorn utgör en allt större andel av världshandeln - men att handelsavtal och WTO-regler på området är otillräckliga och behöver omförhandlas, inte minst för att ta hänsyn till ökad e-handel.
I korridorerna var det stora samtalsämnet dock den kris som just nu pågår inom WTO. En kris som riskerar att få avgörande effekt för hela världshandeln. Forumet började fartfyllt med ett panelsamtal med bland andra den amerikanska professorn Jeffrey Sachs som konstaterade att världshandeln befinner sig i ett allvarligt läge. Han skrädde inte orden när han diskuterade den amerikanska administrationen och vad han menade var en ”medveten attack” mot det multilaterala handelssystemet.

Den grundläggande frågan för såväl panelsamtalet som hela forumet var om WTO är rustat för tiden vi lever i, och den allmänna uppfattningen är att så inte är fallet. Handeln har förändrats under de senaste decennierna, men det har inte alltid WTO:s regler.

Krisen inom WTO var tydlig, och minst lika tydligt är det att världens länder är oense kring enskilda frågor såsom fiskeri och e-handel - men också om vägarna framåt för WTO som organisation. Något som blivit allt vanligare är plurilaterala avtal, där ett antal länder går före inom specifika områden, något som sannolikt lär bli ännu vanligare ifall krisen intensifieras.
Dagarna var samtidigt en påminnelse kring vikten av frihandel och alla de framsteg som trots allt skett genom WTO. Det råder inga tvivel om att internationell handel är direkt avgörande för att kunna minska fattigdom och öka välståndet i världen. Det råder inte heller några tvivel om att företag behöver just regelbaserad och långsiktigt tydlig handel, något som WTO trots allt inneburit i många fall.

Tillsammans med två riksdagsledamöter, representanter från Kommerskollegium och ett antal andra svenskar, deltog Svenskt Näringsliv även på ett middagsmöte arrangerat av Sveriges ambassadörer i Genève där den rådande krisen inom WTO, Sveriges hållning kring WTO och mycket annat diskuterades. Under forumet deltog Svenskt Näringsliv också i ett flertal möten, med representanter från WTO, BusinessEurope m fl. Vi passade även på att besöka FN:s konferens om handel och utveckling, som bland annat berättade om sitt arbete kring att öka e-handeln inom utvecklingsländer.

Dessa möten gav möjligheter till att dels öka kunskapen om utvecklingen inom WTO, dels framföra vår syn på aktuella frågor, såsom förhandlingar kring e-handel och utvecklingen av nya regler på tjänsteområdet. Vi markerade Svenskt Näringslivs stöd för en regelbaserad och multilateral handel och vår oro för vad den rådande krisen kan innebära.

Internationell handel
Skriven avAnders Rehnberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist