Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

NYHET Publicerad

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.

Stellinger och Edholm

EU bör sätta sina gröna ambitioner i centrum i planerna för Europas återhämtning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.

EU, dess inre marknad och de fyra friheterna är oerhört viktiga för Sverige och det svenska näringslivet. EU är i dag Sveriges viktigaste handelspartner och en betydelsefull hemmamarknad, inte minst för många svenska små och medelstora företag.

Som en följd av COVID-19-krisen kommer Europas ekonomi och politik genomgå stora förändringar; detta trots alla insatser som medlemsstaternas regeringar och EU-institutioner genomför. Tyvärr kommer inte ens en gradvis lättnad av de nuvarande stränga restriktionerna att vara tillräcklig för att förhindra många konkurser och nedläggningar av företag. Detta kommer att leda till högre arbetslöshetsnivåer, lägre skatteintäkter, sämre offentliga finanser och hot från nationella regeringar att införa protektionistiska åtgärder.

Om företagen ska kunna ta sig ur krisen och fortsätta att växa efteråt, måste vi snarast se en tydlig, ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU. Den bör inriktas på att uppmuntra investeringar, främja tillväxt och skapa sysselsättning.

Rådet har givit EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en återhämtningsplan för Europa. Som underlag för diskussion, men även som ett inspel till den svenska regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna, lägger Svenskt Näringsliv därför fram ett antal konstruktiva förslag som främjar jobb och tillväxt och där EU:s satsning European Green Deal är en central del. Tidigare har Svenskt Näringsliv också tagit fram ett antal förslag till krispaket på den nationella nivån och överlämnat dessa till den svenska regeringen.

Förslagen till EU samlas under fyra rubriker och finns att läsa i sin helhet i dokumentet som finns för nedladdning nedan.

European Green Deal - ett uppsving för tillväxten
EU bör sätta sina gröna ambitioner i centrum i planerna för Europas återhämtning. EU bör fokusera på en effektiv miljö- och klimatpolitik och samtidigt stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig företagssektor. En verkligt framgångsrik klimatpolitik bör se till att EU minskar utsläppen, stärker tillväxten och ökar antalet arbetstillfällen, samt stärker konkurrenskraften och välståndet.

En europeisk union som gör affärer med ljusets hastighet
Den digitala omvandlingen kommer att vara en viktig drivkraft för Europas framtida konkurrenskraft. Det är dags att främja innovationskapacitet, automatisering, cybersäkerhet och det ökade utnyttjandet av AI, IoT och 5G. Ett principbaserat, teknikneutralt regelverk, stöd till forskning och ett gynnsamt investeringsklimat är centralt för att säkerställa Europas digitala konkurrenskraft och stärka dess innovationskapacitet och teknikutveckling.

Turboladdning av EU:s tillväxtmotor – den inre marknaden
Kärnan i alla återhämtningsplaner måste vara att utveckla och stärka EU:s inre marknad. Den inre marknaden är också grunden för EU:s globala konkurrenskraft. Prioriteringarna bör fokusera på att undanröja befintliga flaskhalsar på den inre marknaden och stärka den fria rörligheten för varor, tjänster, människor, kapital och data. Detta kommer att påskynda EU:s ekonomiska och sociala återhämtning. Medlemsstaterna bör därför motsätta sig alla förslag som begränsar EU:s inre marknad.

En europeisk union öppen för affärer
Handeln kommer att vara avgörande för att främja en hållbar ekonomisk återhämtning och göra det möjligt för företag att återuppbygga värdekedjor som påverkas negativt av COVID-19-krisen. Handelsprioriteringarna bör vara att inleda plurilaterala förhandlingar som leder till avvecklade importtullar på medicinsk utrustning och skyddsutrustning. Fram till dess att detta är gjort måste EU uppmana alla länder att tillfälligt upphäva tullarna. Att förenkla och uppdatera tullförfarandena och att bibehålla utländska direktinvesteringar är viktigt.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.