Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 november 2020

Bort med handelshinder och fördjupa EU:s inre marknad

Intervju med Jessica Stegrud (ECR) om initiativrapporten kring EU-kommissionens föreslagna industristrategi

Foto: Sverigedemokraterna

Vad i Parlamentets rapport tycker du är speciellt viktigt att lyfta fram ur en positiv respektive negativ synvinkel?

Fokus på digitalisering är i princip positivt, på detta område finns många gränsöverskridande aspekter samt frågor där unionen behöver enas om gemensamma strategier.

Det låter också bra att man ska satsa på små och medelstora företag, och i den mån det handlar om att vårda och reformera den inre marknaden är det förstås bra. Tyvärr innehåller rapporten alltför många formuleringar som i slutänden handlar om icke affärsmässiga stödåtgärder, vilket är vi skeptiska till. 

Det finns formuleringar om att minska byråkratin och om det blir så vore det förstås väldigt bra. Problemet är att man samtidigt vill så mycket annat, vilket kan få direkt motsatt effekt.

Det negativa är framför allt att unionen förväntas lägga sig i många frågor som ligger utanför dess kompetenser. Att män och kvinnor inte har lika höga pensioner är givetvis en angelägen fråga men knappast en överstatlig angelägenhet. 

Tyvärr genomsyras industristrategin också av unionens helt orealistiska klimatmål, vilket riskerar att lägga en våt filt över både den energiintensiva industrin och långsiktigt hämma konkurrenskraften.

Hur tror du att industristrategin kan komma att påverka svenska företag? 

Det är väldigt svårt att säga, det beror i mycket stor utsträckning på hur den implementeras - både från EU-administrationens och Sveriges sida. Ett positivt scenario är att svensk industri fortsatt kan ligga långt framme i miljövänlig teknikutveckling och även dra nytta av de möjligheter som uppstår både inom digitalisering och nya infrastrukturprojekt.

Den bidragskultur som nu sprider sig är förstås mindre bra. Den kan leda till slöseri och kan gynna bidragsentreprenörer på seriösa företags bekostnad.

Vad skulle du vilja se mer av i den uppdaterade strategin?

Man borde lyfta fram kärnkraften som en viktig del av den nu satta klimatstrategin. Om vi nu på väldigt kort tid ska minska beroendet av fossila bränslen utan att äventyra konkurrenskraften och livskvaliteten för EU:s invånare så krävs leveranssäker, väderoberoende, storskalig elproduktion. Energipolitiken ska vara nationell, men man skulle kunna underlätta utbyggnad av kärnkraft inom unionen, till exempel genom att klassa den som hållbar. Det skulle även låta kärnkraften konkurrera på den finansiella marknaden som ett likvärdigt investeringsalternativ till andra energiinvesteringar.

Hur ser du på den inre marknadens roll i industristrategin och är reformviljan tillräcklig?

Den inre marknaden är den viktigaste aspekten av medlemskapet, det gäller även industrin. I samband med Coronapandemin har man brutit mot många regler över hela unionen, inte minst vad gäller statsstöd. Man måste hitta tillbaka till gällande spelregler.

Reformer ska man aldrig utesluta, men regler bör vara enkla att följa och överträdelser måste få konsekvenser.

Att försöka få till stånd fler ”europeiska champions”, det vill säga fler europeiska storbolag, genom att förändra EU:s konkurrensregler är något som ofta lyfts från bland annat Frankrike och Tyskland. Ser du att EU:s konkurrensregler behöver de revideras? Vilka risker respektive möjligheter ser du kring detta?

Konkurrens och åtgärder för att motverka monopolliknande situationer är i grunden helt sunt. Samtidigt ska men vara beredd att följa med i utvecklingen och vara öppen för att en del kan göras bättre. Jag är beredd att lyssna på de argument som läggs fram. 

Det är dock inte ett självändamål att unionen ska hjälpa tyska och franska företag att växa ikapp med de största amerikanska och kinesiska företagen. Då är det kanske viktigare att motverka att stora företag spelar ut unionens medlemsstaters regeringar mot varandra.

Hur tycker du att frihandelsfrågorna hanteras i detta arbete?

Protektionism har tyvärr blivit mer legitimt, även inom EU. Nu talas det till helt öppet om att införa koldioxidskatt på införsel av varor (Carbon Border Adjustment). Det vore olyckligt i sig och skulle dessutom underminera EU:s förhandlingsposition i WTO. Istället borde man gå åt motsatt håll och på ett tydligare sätt framhålla världshandelns positiva betydelse.

Något du vill se mer eller mindre utav, eller kanske något helt annat?

Som framgår av svaren ovan hade vi gärna sett ett mer renodlat fokus på en fungerande inre marknad. 

Vi i Sverigedemokraterna vill ju i många avseenden se ett mer begränsat EU-samarbete och ur det perspektivet vill vi annars se mindre av det mesta. Givet de långtgående kraven på minskningar av utsläpp av koldioxid borde man dessutom ha en mer realistisk och pragmatisk inställning i energifrågor.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist