EU-beslut år 2014-2018

RAPPORT Publicerad
EU-beslut_som_paverkar_foretagen.pdf

Alla stora beslut som påverkar svenska företag
Svenskt Näringsliv har utvärderat de större beslut som tagits inom EU och som berör företagen under den senaste mandatperioden. Vår bedömning är att 24 av de 57 rättsakter som vi har studerat varit positiva för svenska företag. Nästan lika stor andel får omdömet godkänd. Frihandelsområdet får till och med betyget väl godkänt med sina nya handelsavtal och får sägas vara bäst i klassen. Men tyvärr har en del beslut, framförallt på arbetsmarknadens område varit negativa. Här är vi särskilt bekymrade över att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan vara hotad, inte minst efter den svenska regeringens initiativ om den sociala pelaren. Inte heller har unionen levt upp till sina målsättningar på den digitala inre marknadens område, där regelverken fortfarande hämmar företagande och innovation. Även insatserna på den inre marknaden, bland det allra viktigaste för att svenska företag ska dra nytta av EU, får underkänt. Här vet vi att EU skulle kunna prestera mycket bättre.

Författare