NYHET10 maj 2021

Gemensamt nordiskt inspel till EU Industrial Forum

Svenskt Näringsliv och dess nordiska systerorganisationer har gemensamt tagit fram inspel och förslag till EU Industrial Forum. I inspelet understryks att EU-kommissionen främst bör fokusera på stegvis implementering av regelförbättringsåtgärder, för att främja omställningen av ekosystem i linje med industristrategin. 

Foto: Most Photos

Industriforumet inr√§ttades av EU-kommissionen i samband med att EU:s industristartegi presenterades i mars 2020. Det √§r en h√∂gniv√•grupp med syfte att st√∂dja EU-kommissionen i implementering och i arbetet med industristrategin. EU-kommissionen har identifierat en specifik ‚ÄĚverktygsl√•da‚ÄĚ med instrument s√•som regelf√∂rb√§ttrings√•tg√§rder, finansieringsmodeller och olika s√§tt att anv√§nda handelspolitiken. Industrial forum har mandat att ge EU-kommissionen rekommendationer om hur de b√∂r utforma denna verktygsl√•da, i syfte att fr√§mja den dubbla omst√§llningen av relevanta ekosystem, i linje med industristrategin.

Vi anser att de rekommendationer som det industriella forumet lägger fram bör anta ett stegvist förhållningssätt i förhållande till verktygslådan. Det första steget bör vara att forumet analyserar om regelverket för ett visst ekosystem är ändamålsenligt, för att sedan ge rekommendationer om exempelvis att avskaffa obsoleta regler och modernisera förlegade.

När ekosystemens regleringsaspekter har bedömts i detalj bör investeringsbehoven bedömas och förslag för att frigöra investeringar, privata och offentliga, bör utvecklas som ett andra steg. IPCEI-projekt bör vara den sista utvägen och endast tillämpas vid tydliga marknadsmisslyckanden, snarare än att bli normen.

√Ėverv√§ganden om att anv√§nda handelspolitiska skyddsinstrument b√∂r forumet avvakta med tills senare i processen. De nordiska n√§ringslivsorganisationerna menar att EU b√∂r beh√•lla en balanserad strategi f√∂r handelspolitiska skyddsinstrument som ger europeiska f√∂retag tillg√•ng till globala leveranskedjor f√∂r att s√§kra Europas konkurrenskraft.

I inspelet ingår följande områden, vilket enligt steg för steg-principen enbart rör regelförbättringsåtgärder. 

Horisontella förslag

 • Standardiseringens roll f√∂r marknadsdriven europeisk innovation och konkurrenskraft
 • Tj√§nster som drivkraft f√∂r industriell konkurrenskraft
 • √Ėka f√∂rekomsten av √∂msesidigt erk√§nnande p√• EU:s inre marknad
 • Effektivare till√§mpning av befintliga verktyg f√∂r den inre marknaden
 • Teknisk infrastruktur f√∂r dynamiska ekosystem om forskning/innovation
 • De marknadsbaserade principerna b√∂r vara k√§rnan i EU:s industripolitik
 • EU-lagstiftningen ska vara relevant f√∂r den digitala tids√•ldern
 • Behovet av datafl√∂den

Sektorsspecifika förslag 

Digitala ekosystem: 

 • Fritt, r√§ttvist och regelbaserat digitalt ledarskap
 • Skapa en v√§lbalanserad AI-f√∂rordning
 • Brist p√• driftskompatibilitet, s√§kerhets- och s√§kerhetskrav samt h√∂ga infrastrukturkostnader
 • Os√§kerhet om √§gander√§tt till data samt r√§ttsliga krav

Ekosystem för energiintensiv industri med låga koldioxidutsläpp: 

 • Avskiljning, anv√§ndning och lagring av koldioxid (CSS)
 • Ekosystem f√∂r energiintensiva industrier och fossilfri energi

Ekosystem för hälsofrågor: 

 • F√∂rb√§ttra innovationen inom life science-industrin
EUEU Industrial StrategyIndustristrategi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist