NYHET10 maj 2021

Gemensamt nordiskt inspel till EU Industrial Forum

Svenskt Näringsliv och dess nordiska systerorganisationer har gemensamt tagit fram inspel och förslag till EU Industrial Forum. I inspelet understryks att EU-kommissionen främst bör fokusera på stegvis implementering av regelförbättringsåtgärder, för att främja omställningen av ekosystem i linje med industristrategin. 

Foto: Most Photos

Industriforumet inrättades av EU-kommissionen i samband med att EU:s industristartegi presenterades i mars 2020. Det är en högnivågrupp med syfte att stödja EU-kommissionen i implementering och i arbetet med industristrategin. EU-kommissionen har identifierat en specifik ”verktygslåda” med instrument såsom regelförbättringsåtgärder, finansieringsmodeller och olika sätt att använda handelspolitiken. Industrial forum har mandat att ge EU-kommissionen rekommendationer om hur de bör utforma denna verktygslåda, i syfte att främja den dubbla omställningen av relevanta ekosystem, i linje med industristrategin.

Vi anser att de rekommendationer som det industriella forumet lägger fram bör anta ett stegvist förhållningssätt i förhållande till verktygslådan. Det första steget bör vara att forumet analyserar om regelverket för ett visst ekosystem är ändamålsenligt, för att sedan ge rekommendationer om exempelvis att avskaffa obsoleta regler och modernisera förlegade.

När ekosystemens regleringsaspekter har bedömts i detalj bör investeringsbehoven bedömas och förslag för att frigöra investeringar, privata och offentliga, bör utvecklas som ett andra steg. IPCEI-projekt bör vara den sista utvägen och endast tillämpas vid tydliga marknadsmisslyckanden, snarare än att bli normen.

Överväganden om att använda handelspolitiska skyddsinstrument bör forumet avvakta med tills senare i processen. De nordiska näringslivsorganisationerna menar att EU bör behålla en balanserad strategi för handelspolitiska skyddsinstrument som ger europeiska företag tillgång till globala leveranskedjor för att säkra Europas konkurrenskraft.

I inspelet ingår följande områden, vilket enligt steg för steg-principen enbart rör regelförbättringsåtgärder. 

Horisontella förslag

 • Standardiseringens roll för marknadsdriven europeisk innovation och konkurrenskraft
 • Tjänster som drivkraft för industriell konkurrenskraft
 • Öka förekomsten av ömsesidigt erkännande på EU:s inre marknad
 • Effektivare tillämpning av befintliga verktyg för den inre marknaden
 • Teknisk infrastruktur för dynamiska ekosystem om forskning/innovation
 • De marknadsbaserade principerna bör vara kärnan i EU:s industripolitik
 • EU-lagstiftningen ska vara relevant för den digitala tidsåldern
 • Behovet av dataflöden

Sektorsspecifika förslag 

Digitala ekosystem: 

 • Fritt, rättvist och regelbaserat digitalt ledarskap
 • Skapa en välbalanserad AI-förordning
 • Brist på driftskompatibilitet, säkerhets- och säkerhetskrav samt höga infrastrukturkostnader
 • Osäkerhet om äganderätt till data samt rättsliga krav

Ekosystem för energiintensiv industri med låga koldioxidutsläpp: 

 • Avskiljning, användning och lagring av koldioxid (CSS)
 • Ekosystem för energiintensiva industrier och fossilfri energi

Ekosystem för hälsofrågor: 

 • Förbättra innovationen inom life science-industrin
EUEU Industrial StrategyIndustristrategi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist