NYHET13 september 2017

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året som han gav inför det samlade Europaparlamentet i Strasbourg.

Sophia Bengtsson

För att stärka EUs konkurrenskraft behöver klimatet för näringsliv och investeringar bli bättre, menade Juncker. Han hänvisade till att Kommissionen släpper en strategi för näringspolitik, som understryker vikten av digitalisering, innovation och teknikutveckling för minskade utsläpp.

‚Äď B√§sta m√∂jliga f√∂retagsklimat √§r av st√∂rsta vikt f√∂r svenska och europeiska f√∂retags konkurrenskraft. Svenskt N√§ringsliv anser att EU kan bidra med gemensam lagstiftning p√• omr√•den d√§r det har ett merv√§rde, och detta √§r ett steg i r√§tt riktning, s√§ger Jens Hedstr√∂m, chef f√∂r Brysselkontoret.

I en ny rapport föreslår Svenskt Näringsliv att EU-samarbetet fortsatt ska fokusera på samarbetets verkliga styrkor för att kunna ge konkreta resultat. Bland dessa styrkor återfinns den inre marknaden, handelsavtal, den digitala ekonomin och konkurrenskraftsdrivande reformer.

‚Äď Det √§r positivt att EU-agendan handlar om just jobbskapande och att forts√§tta √∂ppna upp EU f√∂r omv√§rlden. Genom att undanr√∂ja hinder f√∂r f√∂retagsamma m√§nniskor och konkurrenskraftiga f√∂retag blir EU den drivkraft f√∂r ett fortsatt och h√•llbart v√§lst√•nd f√∂r alla sina medborgare som Sverige och Europa beh√∂ver, s√§ger Jens Hedstr√∂m.

Junckers vision för Europa bygger på att alla ska ha likvärdiga förutsättningar. Kommissionen vill se en europeisk tillsynsmyndighet för rörlighet av arbetskraft. I samma anda uppmanade han alla medlemsländer att komma överens om den sociala pelaren, men försäkrade att nationella arbetsmarknadssystem även fortsättningsvis kan verka parallellt inom EU.

‚Äď F√∂r Svenskt N√§ringsliv st√•r jobben i centrum och social reglering ska fortsatt vara en nationell kompetens. Kommissionens ordf√∂randes l√∂fte om att fortsatt till√•ta olika nationella arbetsmarknadsmodeller √§r d√§rf√∂r viktigt.

Efter att flera stora medlemsländer tryckt på, aviserade Juncker också ett europeiskt instrument för granskning av investeringar från tredje land i särskilt känsliga sektorer som försvarsteknologi.

‚Äď H√§r blir det viktigt att s√§kerst√§lla att mekanismen fokuserar p√• nationell s√§kerhet och inte p√• att ut√∂va f√∂rt√§ckt protektionism, s√§ger Sophia Bengtsson.

I ljuset av att USA verkar överge delar av sin klimatagenda, uppmanade Juncker att EU tar ansvar för att upprätthålla Parisavtalets globala räckvidd. Ytterligare en prioritering handlar om att skydda Europa från cyberattacker. Fyra av fem europeiska företag uppger att de drabbats av cyberintrång under 2016, och Kommissionen föreslår en myndighet för cybersäkerhet för att tackla problemen.

Därtill kommer migration fortsatt ligga högt på EUs agenda, där Juncker är stolt över EU:s framsteg med att skydda Europas yttre gräns, men där Kommissionen kommer att lägga fram förslag om flyktingåtervändande och lagliga migrationsvägar. Dessutom talade Jean Claude Juncker om vikten av fortsatt arbete med regelförbättring och lovade att hålla sitt löften om Kommissionens mer restriktiva hållning vad gäller nya lagförslag.

Mot slutet av talet tog Juncker upp Brexit. Han erkände att det är mycket sorgligt att Storbritannien lämnar EU. Men han sade också att det viktigaste är att skapa en positiv framtid för EU:s resterande 27 medlemsländer.

Den inre marknadenEU-samordningEu/Emu/Euro
Skriven avSara Lowemark
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist