Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 september 2019

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.

De nordiska företagsorganisationerna, DI, EK, NHO och Svenskt Näringsliv bjöd in nordiska parlamentariker för att diskutera den inre marknaden i Strasbourg.

När EU-institutionerna nu påbörjar en ny politisk cykel, letar alla efter lösningar på de många och stora samhällsutmaningar som EU står inför i dag. Från näringslivets håll understryker vi att den inre marknaden är EU:s viktigaste motor för att driva på ekonomisk tillväxt, att skapa fler arbetstillfällen och nya innovationer.

Dessutom har en fullt utvecklad inre marknad en stor roll att spela när det gäller att bekämpa klimatförändringarna, främja hållbar utveckling, utnyttja digitaliseringens potential och stärka Europas globala konkurrenskraft. Utan en fungerande inre marknad skulle EU förlora mycket av sin attraktionskraft – både för medlemsstaterna och för omvärlden.

Så, hur kan vi se till att den inre marknaden är ändamålsenlig i detta nya skede?

De nordiska företagsorganisationerna, DI, EK, NHO och Svenskt Näringsliv bjöd in de nordiska parlamentarikerna för att diskutera frågan vid ett rundabordsamtal i Strasbourg den 17 september. Svenskt Näringsliv deltog med Cemille Üstün, expert på EU:s inre marknad och Emelie Nordström, näringspolitisk rådgivare på EU-kontoret.

Inför mötet hade tre dokument tagits fram gemensamt av de nordiska näringslivsorganisationerna för att ligga till grund för samtalen; ett om den inre marknaden kopplat till hur vi förbättrar den fria rörligheten för varor, tjänster och data, ett om hur vi uppnår fri rörlighet för energi och den cirkulära ekonomin och ett om hur den inre marknaden kan utnyttjas för att förbättra de europeiska företagens globala marknadstillträde.

Rundabordssamtalet visade på ett brett engagemang för den inre marknaden och för svensk del deltog MEP:arna Arba Kokalari, Fredrick Federley samt Abir Al-Sahlani. Parlamentarikerna välkomnade initiativet och konstaterade att de nordiska länderna har en viktig roll när det kommer till att utveckla och värna den inre marknaden.

På många områden finns en nordisk samsyn, i samtalet lyftes bland annat:

  • Norden bör ta på sig ledartröjan och visa goda exempel från näringslivet, inte minst inom digitalisering och klimat.
  • Den inre marknaden för tjänster har outnyttjad potential. Tjänstedirektivet måste implementeras fullt ut. Det är viktigt att hålla i åtanke att tjänsters rörlighet påverkar andra verksamheter såväl inom tillverkningsindustrin som tjänstesektorn.
  • Den cirkulära ekonomin är beroende av tjänsters fria rörlighet inom EU. Den behöver bygga på den inre marknaden och fungerande marknadslösningar.
  • Det behövs mer kunskap om hur den inre marknaden är implementerad och verkställd idag – nu saknas tyvärr både data och överblick. Kommissionen måste fullfölja sitt uppdrag som fördragets väktare och se till att kvarstående hinder undanröjs.
  • Den inre marknaden ger oss förhandlingskraft vid bilaterala handelsavtal – något som är viktigt att komma ihåg. Det är de facto världens största integrerade marknad, något vi alla måste värna och utveckla.
  • En framtida industristrategi bör bygga på den inre marknaden. Den inre marknaden är Europas kronjuvel och måste behandlas som sådan. Risken finns att konkurrensen på den inre marknaden urholkas genom uppluckrade statsstödsregler eller konkurrensrätt. Norden måste tillsammans med likasinnade försvara denna linje framöver. Ett hårt men mycket viktigt arbete.
Den inre marknadenEu/Emu/Euro
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist