Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 februari 2020

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."

"När handlingsplanen för cirkulär ekonomi presenteras tillsammans med industristrategin i mars får vi analysera de åtgärder som anges där", säger Lina Håkansdotter.

Den nya EU-kommissionen lade nyligen ett initiativ som handlar om att EU ska bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. För att uppnå detta har de lagt fram ett åtgärdspaket som de kallar en europeisk grön giv. Syftet är att paketet ska bidra till att en hållbar grön omställning, till gagn för både invånare och näringsliv.

Men, vad säger då Svenskt Näringsliv om den gröna given? Vi ställde några frågor till Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur.

Vad betyder initiativet?
– EU kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har uttalat att klimatfrågan är en av de högst prioriterade frågorna för EU framöver. Den gröna given är ett sätt att visa detta. Där har man samlat en rad initiativ som ska tas fram de närmsta åren inom området miljö, energi och klimat. De mest omtalade frågorna gäller EU:s långsiktiga mål om klimatneutralitet 2050, en klimatlag, en ambitionshöjning om klimatmålet till 2030 och en handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Vad innebär den gröna given för Sverige och det svenska näringslivet?
– Det finns flera akter i initiativet som är viktiga för svenska företag. Att det sätts ett långsiktigt mål om klimatneutralitet är en bra utgångspunkt för företagens strategiska beslut. Att den industristrategi som ska tas fram också kopplas ihop med klimatmålet är viktigt eftersom konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för att minska klimatutsläppen inom EU. Det ska tas fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi, något som vi på Svenskt Näringsliv tycker är bra eftersom det är särskilt viktigt med EU-baserade initiativ när det gäller detta område. Vi har ju stor handel inom den inre marknaden och gemensamma riktlinjer och krav är därför en förutsättning för att kunna sluta de tidigare linjära flödena.

Vad tycker Svenskt Näringsliv i frågan?
– Vi är positiva till att man från EU-håll vill ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan. Det handlar ju inte om att antingen uppnå minskade utsläpp eller ha en växande ekonomi, vi måste inom EU klara av båda två. I dagsläget är det fortfarande mycket oklart hur de konkreta förslagen kommer se ut, och det finns så klart risk att det kommer bli mer symbolpolitik än agerande. Vi vill också undvika ineffektiv politik, konkurrenskraften är avgörande. Det kommer att kosta mycket pengar att ställa om till klimatneutralitet – hur alla investeringar ska finansieras är långtifrån klart. Det finns också förslag om en ”rättvis omställningsfond” som ska fungera som en omfördelning av pengar, så att de länder som har långt kvar när det gäller utsläppsminskningar ska få hjälp. Det är självklart så att vi ska visa solidaritet inom EU, men det blir en balansgång eftersom förtroendet i de länder som gått före, som gjort sin läxa och som minskat sina utsläpp, måste upprätthållas. Det får inte bli de som betalar för dem som valt att ”ligga på soffan och inget göra”. När det gäller handlingsplanen för cirkulär ekonomi är vi positiva till många av de förslag som hittills har nämnts i den gröna given och i den färdplan som nyss varit ute på konsultation. Däremot är det oklart hur handlingsplanen ska synkroniseras med annan policy och regelverk – att detta sker på ett bra sätt är nödvändigt.

Vill Svenskt Näringsliv ändra på något i den gröna given?
– Det är ännu för tidigt att uttala sig om. Den gröna given kom ju från EU-kommissionen precis före jul. Den visar på en ambitionsnivå på området, men det finns inga konkreta direktivförslag eller dyligt ännu. Redan under våren ska förslag till en klimatlag komma; att denna sätter tydligt samband mellan konkurrenskraft och klimatmål är något vi efterfrågar. Industristrategin ska komma i mars, och här blir det också viktigt att peka ut företagens och näringslivets roll för att minska klimatutsläppen, både inom EU och utanför EU:s gränser. När handlingsplanen för cirkulär ekonomi presenteras tillsammans med industristrategin i mars får vi analysera de åtgärder som anges där.

Den inre marknadenEu/Emu/Euro
Skriven avSusanne Ydstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist