Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 augusti 2019

Så kan EU bli bättre för företagen

Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Foto: Fredrik Persson/TT
Foto: Ernst Henry Photography AB

Om bara någon månad drar arbetet inom EU-kommissionen och EU-parlamentet igång. Från näringslivets håll finns det flera utmaningar som man vill att EU ska ta tag i. Bland annat vill man se en ny strategi för den inre marknaden samt att EU ska ta ledarrollen i att försvara och utveckla det multilaterala regelverket på handelsområdet.

– Vi anser att ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU bygger på välmående företag som kan utvecklas, skapa arbetstillfällen och välfärd. Därför är det otroligt viktigt att det skapas rätt förutsättningar för att företag ska kunna etablera sig och växa, sa Cemille Üstün, policyansvarig EU:s inre marknad på Svenskt Näringsliv, på ett seminarium nyligen.

Från EU:s sida handlar det om att fördjupa den inre marknaden, inte skapa ny byråkrati och få bort mycket av regelkrånglet. Och i Sverige handlar det om att förbättra företagsklimatet, menade den nyvalda Europaparlamentarikern Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna.

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Jag tycker att småföretagare bestraffas rätt mycket i det här landet, sa hon.

Hon menade att det finns flera utmaningar som EU måste möta.

– Den närmaste akuta utmaningen är att hantera brexit, många svenska företag är väldigt oroliga och osäkra på vad som kommer att hända. Men även det pågående handelskriget mellan USA och Kina oroar. Får vi en utveckling där allt fler börjar införa tullar då kommer det att drabba svensk ekonomi, Europas ekonomi och den globala konjunkturen, sa hon.

EU måste göra så mycket som möjligt för att bekämpa all form av protektionism, menade hon.

– De tongångarna ser man även inom EU. Att man vill skydda sina marknader och konflikten mellan frihandeln och protektionismen har fått ett ny tt uppsving igen av bland annat USA, Kina och mer nationalistiska tongångar i Europa. Det vore förödande för vår framtid och fortsatta välstånd.

Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet som kallas ”gold-plating” får kritik från flera håll.

– Från Svenskt Näringsliv skulle vi vilja se att EU säkerställer att medlemsländerna implementerar lagstiftning på ett korrekt sätt, vilket vår uppfattning inte alltid sker i alla fall. Det är en form av protektionism, sa Sara Lowemark, Internationell samordnare på Svenskt Näringsliv.

Hon fick medhåll av Arba Kokalari.

– Om inte EU:s gemensamma regler följs kommer det europeiska samarbetet att hotas. Och det kan skapa osund konkurrens. Det ska vara en viktig prioritering.

Även Mathias Tegnér, riksdagsledamot för Socialdemokraterna ser problematiken.

– Min uppfattning är att vi ganska ofta överimplementerar regler för att vi är duktiga. Det statliga maskineriet överimplementerar en del regler i förhållande till hur andra länder ser på samma regler, sa han och öppnade upp för att se hur Danmark löst samma problematik.

Anna-Lena Bohm, ordförande SME-kommittén i Business Europé, betonade vikten av att implementera tjänstedirektivet samt validering av utbildningar.

– Vi behöver även se att gemensamma standarder blir enklare att förstå. Att märkning av varor blir mer homogent. Och man behöver förstå att digitaliseringen är här.

Hon menade att i många fall är konsekvensanalyserna ofta extremt dåligt gjorda när man inför vissa nya regelverk.

– Där efterlyser vi mer kontakt mellan politik och företag.

Stina Wallström, projektledare för Public Affairs på IKEA Range and Supply, lyfte cirkulär ekonomi.

– Vi är mitt i en process att ställa om hela vårt sortiment så att det fungerar i en cirkulär kontext. 2030 ska alla våra produkter vara baserade på återvunnen eller förnybart material. Lagstiftaren är också inne på cirkulär ekonomi men har inte så mycket fokus på samarbete. I dag kan vi till exempel inte få tag på den mängden återvunna material som vi behöver.

Hon betonade samtidigt vikten av en fungerande inre marknad för använda produkter som kan återanvändas.

– Men alla länder vill, på goda grunder, skapa sitt eget regelverk kring cirkulär ekonomi och klimat. Men regelverken går inte ihop och kommer att skapa stora hinder på den inre marknaden och stoppa utvecklingen för en cirkulär ekonomi. Det är en stor framtidsfråga. Det krävs samverkan mellan länder och departementet, Stina Wallström.

Den inre marknadenEU-samordningEu/Emu/EuroEU
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist