EU
Foto: Fredrik Persson/TT

Så kan EU bli bättre för företagen

NYHET Publicerad

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Sara Lowemark

Sara Lowemark

Foto: Ernst Henry Photography AB
Cemille Üstün

Cemille Üstün

Foto: Ernst Henry Photography AB
Anna-Lena Bohm

Anna-Lena Bohm

Foto: ADAM IHSE / TT
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér

Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna

Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna

Foto: EmiliaÖjieBerqvist

Om bara någon månad drar arbetet inom EU-kommissionen och EU-parlamentet igång. Från näringslivets håll finns det flera utmaningar som man vill att EU ska ta tag i. Bland annat vill man se en ny strategi för den inre marknaden samt att EU ska ta ledarrollen i att försvara och utveckla det multilaterala regelverket på handelsområdet.

– Vi anser att ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU bygger på välmående företag som kan utvecklas, skapa arbetstillfällen och välfärd. Därför är det otroligt viktigt att det skapas rätt förutsättningar för att företag ska kunna etablera sig och växa, sa Cemille Üstün, policyansvarig EU:s inre marknad  på Svenskt Näringsliv, på ett seminarium nyligen.

Från EU:s sida handlar det om att fördjupa den inre marknaden, inte skapa ny byråkrati och få bort mycket av regelkrånglet. Och i Sverige handlar det om att förbättra företagsklimatet, menade den nyvalda Europaparlamentarikern Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna.

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Jag tycker att småföretagare bestraffas rätt mycket i det här landet, sa hon.

Hon menade att det finns flera utmaningar som EU måste möta.

– Den närmaste akuta utmaningen är att hantera brexit, många svenska företag är väldigt oroliga och osäkra på vad som kommer att hända. Men även det pågående handelskriget mellan USA och Kina oroar. Får vi en utveckling där allt fler börjar införa tullar då kommer det att drabba svensk ekonomi, Europas ekonomi och den globala konjunkturen, sa hon.

EU måste göra så mycket som möjligt för att bekämpa all form av protektionism, menade hon.

– De tongångarna ser man även inom EU. Att man vill skydda sina marknader och konflikten mellan frihandeln och protektionismen har fått ett ny tt uppsving igen av bland annat USA, Kina och mer nationalistiska tongångar i Europa. Det vore förödande för vår framtid och fortsatta välstånd.

Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet som kallas ”gold-plating” får kritik från flera håll.

– Från Svenskt Näringsliv skulle vi vilja se att EU säkerställer att medlemsländerna implementerar lagstiftning på ett korrekt sätt, vilket vår uppfattning inte alltid sker i alla fall. Det är en form av protektionism, sa Sara Lowemark, Internationell samordnare på Svenskt Näringsliv.

Hon fick medhåll av Arba Kokalari.

– Om inte EU:s gemensamma regler följs kommer det europeiska samarbetet att hotas. Och det kan skapa osund konkurrens. Det ska vara en viktig prioritering.

Även Mathias Tegnér, riksdagsledamot för Socialdemokraterna ser problematiken.

– Min uppfattning är att vi ganska ofta överimplementerar regler för att vi är duktiga. Det statliga maskineriet överimplementerar en del regler i förhållande till hur andra länder ser på samma regler, sa han och öppnade upp för att se hur Danmark löst samma problematik.

Anna-Lena Bohm, ordförande SME-kommittén i Business Europé, betonade vikten av att implementera tjänstedirektivet samt validering av utbildningar.

– Vi behöver även se att gemensamma standarder blir enklare att förstå. Att märkning av varor blir mer homogent. Och man behöver förstå att digitaliseringen är här.

Hon menade att i många fall är konsekvensanalyserna ofta extremt dåligt gjorda när man inför vissa nya regelverk.

– Där efterlyser vi mer kontakt mellan politik och företag.

Stina Wallström, projektledare för Public Affairs på IKEA Range and Supply, lyfte cirkulär ekonomi. 

– Vi är mitt i en process att ställa om hela vårt sortiment så att det fungerar i en cirkulär kontext. 2030 ska alla våra produkter vara baserade på återvunnen eller förnybart material. Lagstiftaren är också inne på cirkulär ekonomi men har inte så mycket fokus på samarbete.  I dag kan vi till exempel inte få tag på den mängden återvunna material som vi behöver.

Hon betonade samtidigt vikten av en fungerande inre marknad för använda produkter som kan återanvändas.

– Men alla länder vill, på goda grunder, skapa sitt eget regelverk kring cirkulär ekonomi och klimat. Men regelverken går inte ihop och kommer att skapa stora hinder på den inre marknaden och stoppa utvecklingen för en cirkulär ekonomi. Det är en stor framtidsfråga. Det krävs samverkan mellan länder och departementet, Stina Wallström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.