Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET4 juli 2019

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar och det är tydligt att partierna prioriterat miljöutskottet.
Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Det finns svensk representation i alla utskott utom fem och i de för näringslivsfrågorna viktigaste utskotten får utväxlingen sägas vara god. Däremot saknar vi ordinarie ledamöter i de tyngsta utskotten ur en ekonomisk synvinkel, som jordbruk, budget och budgetkontroll - medan vi har fem svenskar som ordinarie i miljöutskottet och fyra i jämställdhetsutskottet.

– Det är uppenbart att partierna har prioriterat miljöutskottet, vilket inte är så konstigt med tanke på hur stor plats klimat- och miljöfrågorna har i den svenska debatten. Vi har ändå en generellt bra spridning från Sverige och ur näringslivssynpunkt är det mycket bra att vi har representation i de viktiga utskotten för handel, inre marknad och industri, menar Anders Edholm som är chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Till utskottet INTA, internationell handel, utses nu två svenska ledamöter, Karlsbro (L) och Warborn (M) och i ITRE (industri, forskning och energi) kommer Skyttedal (KD) och Stegrud (SD) vara ledamöter och Fritzon (S) samt Tobé (M) ersättare. Kokalari (M) blir ledamot och därmed enda svensk representant i det viktiga utskottet för inre marknad.

– Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft. Den inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet och det behövs en ny strategi för hur den ska stärkas. Digitaliseringen måste vägas in bättre. På handelssidan bör EU ta på sig den globala ledartröjan och verka för färre handelshinder och fler frihandelsavtal. Regelverken för näringslivet bör bli enklare, bättre och mer transparenta. De svenska parlamentarikerna har ett stort och viktigt ansvar här, fortsätter Anders Edholm.

En annan viktig fråga under perioden blir att slå vakt om att den sociala pelaren inte tillåts slå sönder den välfungerande svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är något bland annat Al-Sahlani från Centerpartiet bör bevaka, då hon är den enda svenska ordinarie ledamoten i arbetsmarknadsutskottet EMPL.

Hela fem ledamöter och en ersättare kommer under mandatperioden jobba med frågor som rör miljö och hälsa i utskottet ENVI, som står för ”Environment, Public Health and Food Safety”. Representation finns från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. En ersättarplats gick till Liberalerna.

– Internationell samverkan med globala lösningar tillsammans med en ambitiös EU-politik krävs i klimatfrågan. EU varken kan eller bör agera ensamt utan söka samordning inom exempelvis Parisavtalet och FN:s klimatkonvention. Vi får hoppas att våra svenska parlamentariker i miljöutskottet får gehör för att nå goda resultat för både klimatet och näringslivet.

Än så länge verkar det tyngsta uppdaget gå till Tomas Tobé (M), som föreslås bli ordförande i bistånds- och utvecklingsutskottet. Ett utskott som även det har påverkan på näringslivet, då handel och ekonomisk tillväxt är grunden för både välstånd och demokrati.

– Från näringslivets håll kommer vi att noga bevaka och om önskat även ge stöd till våra svenska parlamentariker. För oss handlar det om att utveckla den grundläggande tanken om fred och välstånd genom handel och ekonomiskt tillväxt. Mycket har gjorts och ännu mer både kan och ska göras.

Den inre marknadenEU-samordningEU-VALET.
Skriven avSusanne Ydstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist