Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 oktober 2017

Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.

För att diskutera dessa aktuella frågor organiserade Sällskapet Politik och Näringsliv, SPN, ett seminarium i Bryssel. Bland paneldeltagarna fanns europaparlamentarikern Fredrick Federley, (c), Anna-Lena Bohm, ordförande för Businesseuropes SME-kommitté och VD för Uniguide, William Echikson, chef för tankesmedjan CEPS Digital Forum och Joanna Lopatowska, ansvarig för konsumentfrågor vid Eurocommerce

Presentationerna och diskussionerna på seminariet kretsade kring regleringen på den inre marknaden, integritet och konsumentrelationer. Deltagarna var överens om att företag i Europa ofta lider av överreglering och en fragmenterad inre marknad. Man efterlyste också en bättre balans mellan konsumentskydd och ett regelverk som stödjer utvecklingen av nya tjänster och företag.

Fredrick Federley startade diskussionen genom att ge exempel på hur digitaliseringen och nya trender påverkar vår vardag. Han frågade sig om det politiska ramverket var anpassat till dagens och morgondagens förutsättningar. Han tog också upp frågan om behovet av att skapa en europeisk sökmotor.

- Frågan är inte om vi behöver en europeisk Google eller inte. Men skulle en europeisk konkurrent till Google se dagens ljus och vi inte har skapat en verklig inre marknad i Europa, kommer ”detta barn kommer aldrig lämna vaggan”, sa han.

Anna Lena Bohm betonade inledningsvis i sitt inlägg behovet av förtroende mellan företag och konsumenter.

- Individer och företag är alltmer uppkopplade. Att handla, sköta sina bankaffärer och kontakter med myndigheter online, har blivit en naturlig del av vår vardag. Detta ställer nya och större krav på hur data hanteras. Konsumenter förväntar sig säkerhet. Att bygga förtroende därför är viktigt. Samtidigt ser vi att överreglering ofta är ett problem för näringslivet. EU:s inre marknad är dessutom fortfarande fragmenterad. Företag verksamma inom EU måste tillämpa 28 olika regler eller standarder t.ex. vad gäller märkning eller momsregler för olika tjänster och produkter. Vad politiken måste fokusera på, oavsett om vi talar om den inre marknaden eller den digitala inre marknaden, är att fortsätta att riva ner regelhinder på den inre marknaden och att se till att reglerna är lätta att förstå och tillämpa för små och medelstora företag, sade hon.

Joanna Lopatowska tog i sitt inlägg upp hur konsumentbeteendet har förändrats.

- Vi ser stora förändringar av konsumentbeteendet. E-handeln ökar kraftigt. Hälften av alla konsumenter gör sina inköp via mobila enheter. Sociala nätverk och sökmotorer har tagit över traditionell marknadsföring. Amazon är nu den viktigaste sökmotorn för produkter. Endast 20% av konsumenterna vänder sig direkt till återförsäljarens egen webbplats. Samtidigt som människor föredrar mer personlig marknadsföring vill de inte känna sig spårade av internetjättar. Skyldigheterna för företag vad gäller integritet och överföring av personuppgifter har ökat. Det är därför viktigt att arbeta med att stärka tilliten hos konsumenterna, sade Joanna Lopatowska.

William Echikson, höll med om att överreglering och fragmenteringen av den inre marknaden var ett problem. Han menade att Europa borde vara mer optimistiskt och mer fokusera på möjligheter, än på att innovationer och nya metoder att göra affärer stör existerande modeller.

- Europas konsumenter verkar värdera konsumentskydd högre bekvämlighet. Detta återspeglas också i lagstiftningen. Den nyligen antagna dataskyddsförordningen, GDPR, vilken också borde vara tillräcklig, har följts av ny lagstiftning om e-integritet: Detta förslag riskerar nu att skapa ett nytt lager av motsägelser och komplexitet. Att sätta skyddsregleringar främst undergräver fördelarna med digitalisering och riskerar att driva bort nya och innovativa företag från Europa. Fragmenteringen av den inre marknaden är ett annat problem eftersom det hindrar företag i Europa från att nå sin fulla potential. Till exempel hindras tjänster som Skype och Netflix av 28 olika nationella bestämmelser om telefonitjänster och audiovisuellt innehåll, avslutade han.

Seminariet leddes av Fredrick Federley (c) ordförande i SPN och samlade cirka 40 deltagare från EU-institutioner, företag, företagsorganisationer och NGO.

Den inre marknadenDigitaliseringEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist