Rättssäkerhet på skatteområdet

Rättssäkerhet på skatteområdet spänner över ett vitt fält. Från tillkomsten av lagstiftning, via tillämpningen av lagar till hur tvister avgörs.

Kontaktpersoner

Katarina Bartels

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 8 december 2022

Remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

REMISSVAR — 2 december 2022

Remiss av promemorian Skatteverket som behörig<br/>brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom<br/>EU

REMISSVAR — 30 september 2022

Remiss av betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)

REMISSVAR — 21 september 2022

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

REMISSVAR — 23 juni 2022

Remiss av promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

RAPPORT — 25 april 2022

Det skatterättsliga företrädaransvaret, En fortsatt granskning av tillämpningen i underinstanserna

REMISSVAR — 25 februari 2022

EU Corporate Reporting – improving its Quality and Enforcement

NYHET — 4 augusti 2020

Skatteproblem synliggjorda av krisen

"Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET — 26 mars 2020

Skatteverket lättar på regler kring företrädaransvaret

Skatteverket svänger om det så kallade företrädaransvaret för företag som under coronakrisen får ett tillfälligt anstånd med skatteinbetalningarna. "Det innebär att Skatteverket väljer samma linje som i finanskrisen 2009", säger Katarina Bartels, skattejurist.
NYHET — 18 mars 2019

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist