Rekrytering av internationell kompetens – sammanfattning

RAPPORT Publicerad
Rekrytering_kortversion.pdf

Detta är en sammanfattning av rapporten "Rekrytering av internationell kompetens – Arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag"