Fransk flexicurity

RAPPORT Publicerad
190509_Fransk_flexicurity_webb.pdf

Som ett led i en programserie där vi studerar andra länders arbetsmarknadsreformer har turen kommit till Frankrikes reformprogram under president Macrons första två år under nuvarande mandatperiod. Särskilt fokus ligger på arbetsrättsliga regleringar, arbetslöshetsförsäkring, yrkesutbildning och skattereformer. Vilka delar kan vi ta lärdom av här i Sverige och hur kan dessa delar ingå i en riktning som går mer mot flexicurity här hemma?

Författare