Allt säkrare arbetsplatser - men mer behöver göras

RAPPORT Publicerad
Säkrare arbetsplatser.pdf

Varje år dör och skadas människor svårt på arbetet och det kan vi aldrig acceptera. Vårt samhälle är i stark omvandling. Vi ser ny teknik, nya arbeten, nya sätt att organisera företag, globalisering, ökad rörlighet inom arbetskraften och många andra genomgripande förändringar som också påverkar arbetsmiljöfrågorna. Vi måste lära oss att möta dessa förändringar och att anpassa arbetsmiljöarbetet så att vi kan fortsätta den utveckling mot allt säkrare arbetsplatser som vi haft under lång tid. Ett viktigt led för att komma vidare mot ännu säkrare arbetsplatser är att starta diskussionen med en ordentlig faktagrund.

Den här rapporten är den första i en serie fördjupningsrapporter som följer på vårt initiativ ”Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö” som presenterades försommaren 2014. Denna första rapport handlar om de svåraste olyckorna som inträffar på våra arbetsplatser och skrivs i en tid då vi är mitt uppe i en svart höst vad gäller antalet dödsolyckor på arbetet. Vi behöver gå djupare i analyserna för att förstå vad det är som gör att dessa olyckor som inte får inträffa ändå inträffar.

Författare