Återstarta Sverige

Näringslivet kommer att vara motorn i återhämningen efter coronapandemin. Det är företagen som får hjulen att snurra i den svenska ekonomin. Men för det krävs en framåtlutad reformagenda för stärkt konkurrenskraft, framtidstro och hållbarhet. Därför vill Svenskt Näringsliv se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta krisen. 

Återstarta Sverige

Svenskt Näringsliv pekar på ett tydligt vägval. Det finns en risk att pandemins effekter permanentas i ekonomin och att stigande arbetslöshet och försvagad konkurrenskraft tränger undan viktiga investeringar i kunskap, välfärd och infrastruktur. Men det finns också en tydlig väg framåt, där möjligheten till växande företag och nya jobb lägger grunden för ett samhälle som växer, klarar klimatomställningen, leder digitaliseringen och skapar framtidstro för våra unga.

Svenskt Näringsliv bidrar genom projektet ”Återstarta Sverige” med konkreta reformförslag och prioriteringar som gör det möjligt för svenska företag att leda Sverige ur den ekonomiska nedgången. Det handlar om en reformpolitik på fyra områden:

  1. Stärkta incitament för att investera och ta risk.
  2. Sänkta trösklar för att anställa och bättre kompetensförsörjning.
  3. Stärkta incitament för att arbeta.
  4. Bevarad och utvecklad handel med omvärlden.