Denna fråga är avslutad

Fri företagsamhet

Fri företagsamhet (www.friforetagsamhet) var ett projekt som Svenskt Näringsliv drev mellan 2007 och 2012. Syftet var att lyfta fram företagsamma människor och be dem berätta sin företagsamhetshistoria och på så vis ge företagsamheten och företagandet ett ansikte.

Fri företagsamhet