90-talskris i repris?

RAPPORT Publicerad
90-tals-kris i repris

När Sverige växlade ner i prisökningar i början på 1990-talet fick flertalet det bättre under någr år. Men snart växte kraven på kraftfulla löneökningar. Från 1995 och framåt ökade lönerna i en takt som inte gick att förena med ökad sysselsättning. Arbetslösheten bet sig fast och fler hamnade i utanförskap. Det tog flera år innan återhämtningen blev möjlig. En nyckelfaktor i den återhämtningen var Industriavtalet från 1997.

I dag står Sverige inför ett liknande vägskäl: Förutsättningar för ett växande näringsliv, med jobb, goda reallöner och en snabb tillväxt? Eller ska ökade kostnader för företagen slå ut arbetstillfällen och verksamhet?

Valet borde vara självklart: Ansvarsfulla avtal gör det möjligt för företagen att vara konkurrenskraftiga, växa och anställa fler.

Författare