Centrala förhandlingar 2010-2014

RAPPORT Publicerad
Centrala_forhandlingar.pdf

När en arbetsgivare och den lokala fackföreningen inte kan lösa en tvist kan frågan de är oeniga om föras vidare till central förhandling, det vill säga till förhandling mellan de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Svenskt Näringsliv har gjort en undersökning bland sina arbetsgivarförbund för att se hur vanligt det är med centrala förhandlingar. Undersökningen visar att antalet centrala förhandlingar är relativt jämnt fördelat mellan fyra av fem sektorer i näringslivet. Inom sektorn Bygg och installation är däremot antalet centrala förhandlingar – sett i relation till antalet anställda – högre än inom övriga sektorer för arbetare och lägre än inom övriga sektorer för tjänstemän.