Konkurrensutsatthet och konkurrenskraft

RAPPORT Publicerad
Konkurrensutsatthet och konkurrenskraft

Den första rapporten i serien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft" är skriven av Juhana Vartiainen, Dr i nationalekonomi och tidigare forskningschef på Konjunkturinstitutet. Rapporten ger en översiktlig bild av hur konkurrensen i världsekonomin idag fungerar och reder ut begreppen lång- och kortsiktig konkurrenskraft samt lönebildningens roll.

Frågor som behandlas är vad konkurrensutsatthet och kortfristig och långfristig konkurrenskraft betyder i den moderna världsekonomin som präglas av internationella värdekedjor och snabb strukturförändring? I ljuset av detta, spelar lönesättningen och löneökningstakten fortfarande en viktig roll för konkurrenskraft och sysselsättning? Vilka sektorer är konkurrensutsatta och varför och vilka länder ska Sverige jämföra sig med? Vad är sambandet mellan kortfristig och långfristig konkurrenskraft?