Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft. Industriavtalet - en genomgång av dess effekter, kritik och utmaningar

RAPPORT Publicerad
rapport_slutversion.pdf

Den femte rapporten i serien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft” beskriver hur modellen med ett märke fungerar och vad den har haft för effekter på lönebildningen och svensk ekonomi. Allmänt kan sägas att märket har fungerat bra och skapat förutsättningar för en samhällsekonomiskt hållbar lönebildning och därmed en god utveckling av reallönerna. 
Rapporten går igenom och bemöter den kritik som ibland förekommer mot märket som norm för lönebildningen. Ett antal utmaningar som modellen står inför behandlas också i rapporten.