Löner, inflation och konjunktur

RAPPORT Publicerad
Löner inflation och konjunktur

Den här rapporten analyserar utrymmet för löneökningar i svensk ekonomi. Flera år av höga reallöneökningar och svag produktivitetstillväxt har ökat arbetskostnadsandelen till historiskt höga nivåer. Detta har pressat företagens vinstmarginaler, vilket har bidragit till en svag investeringstillväxt under senare år. De höga kostnaderna har också försämrat Sveriges konkurrenskraft och nettoexporten som andel av BNP var 2014 historiskt låg.

Rapporten visar att för höga löneökningar framöver leder till en svagare utveckling på arbetsmarknaden och en högre arbetslöshet. Om lönesättningen felaktigt utgår ifrån att inflationsmålet uppnås i närtid riskerar det att hämma återhämtningen i svensk ekonomi ytterligare. På lång sikt kan sådana överskattningar om den framtida inflationen medföra en kostnad på upp till 70 000 färre jobb.

Författare