Sammanfattande rapport: Lönebildning för framtida konkurrenskraft - lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft

RAPPORT Publicerad
190516_Lonens_inverkan_6_Sammanfattande_rapport-Lonebildning_for_framtida_konkurrenskraft_webb.pdf

Mycket har förändrats i världsekonomin de senaste decennierna – den tydligaste förändringen är att den internationella konkurrensen ökar. Hur klarar sig Sverige i denna nya hårdare konkurrenssituation?

Mycket av detta drivs av ny teknik. Världshandeln blir mer integrerad i och med att insatsvaror och tjänster i en specifik produkt kommer från allt fler olika platser – en export- eller importprodukt blir allt mindre renodlad. En process som brukar beskrivas som framväxt av globala värdekedjor. De flesta länder har bytt penningpolitisk regim till rörlig växelkurs och inflationsmål.

Vad innebär allt detta för hur vi skall se på internationell konkurrenskraft? Vad spelar mer specifikt arbetskraftskostnaderna för roll i denna i denna nya ekonomi. För att utreda detta har Svenskt Näringsliv drivit projektet ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft”, totalt har fem rapporter släppts. Dessa är skrivna av både externa ekonomer och internt. Nu lanseras en sammanfattande sjätte rapport där projektet summeras och där slutsatser av helheten presenteras.

Författare