Sveriges konkurrenskraft hotad

RAPPORT Publicerad
Sveriges_konkurrenskraft_hotad.pdf

Sverige är ett litet, exportberoende land och exportföretagen svarar för omkring 45 procent av Sveriges BNP, det vill säga närmare hälften av vår totala ekonomi. Därför måste beslut som påverkar företagens konkurrenskraft tas med hänsyn till vilka konsekvenser de får för företagens förmåga att hävda sig i en stenhård internationell konkurrens.

Det gäller inte minst beslut kring hur höga lönerna och därmed kostnaderna för arbetskraft i Sverige ska vara. När arbetsmarknadens parter förhandlar om lön och andra kostnadsdrivande villkor räcker det inte att titta på prognoser över det inhemska ekonomiska läget. Det krävs ett perspektiv som utgår från den verklighet som svenska företag möter på internationella marknader.

Sveriges konkurrenskraft är hotad. Den här rapporten förklarar varför.

Författare