Brexit

På den här sidan hittar du nyheter, checklistor, material för fördjupad information och nyttiga länkar om du vill förbereda dig och följa med i utvecklingen av Brexit.

Storbritanniens utträde ur EU riskerar att leda till försämringar i handeln mellan övriga EU-länder och Storbritannien. Med tanke på det stora utbytet av varor och tjänster mellan Sverige och Storbritannien kommer båda länder att drabbas. Därför är det mycket viktigt att en framtida överenskommelse mellan länderna garanterar så goda och friktionsfria handelsförbindelser som möjligt. Ansvaret vilar tungt på politiker på både brittiska och EU-sidan att hitta konstruktiva lösningar med så få begränsningar för handel och investeringar som möjligt.

För Svenskt Näringsliv är utgångspunkten ett fortsatt stabilt och framgångsrikt EU, med en välfungerande inre marknad och öppenhet mot omvärlden, inklusive Storbritannien.

Regeringarna i EU27 och Storbritannien godkände i slutet av förra året ett utträdesavtal vars syfte är att reglera relationerna mellan EU och Storbritannien direkt efter Brexit, och sätta ramarna för de framtida relationerna. Enligt avtalet skulle en övergångsperiod gälla från den 29 mars 2019 till den 31 december 2020. Under denna period skulle de nuvarande relationerna upprätthållas samtidigt som parterna ges tid att förhandla fram ett mer långsiktigt avtal. Utträdesavtalet har dock inte godkänts av det brittiska underhuset och enligt den senaste överenskommelsen ska Storbritannien lämna EU den 12 april ifall inte utträdesavtalet godkänns innan dess. Detta datum kan dock komma att skjutas upp ytterligare. 

Regeringarna i EU27 och Storbritannien godkände i slutet av förra året ett utträdesavtal vars syfte var att reglera relationerna mellan EU och Storbritannien direkt efter Brexit, och sätta ramarna för de framtida relationerna. Utträdesavtalet har dock röstats ned av det brittiska underhuset och Brexit har skjutits upp. Storbritannien skulle ha lämnat EU den 29 mars 2019, nu har man istället kommit överens om att flytta fram utträdet till den 31 oktober. Det är dock möjligt att Storbritannien lämnar tidigare ifall brittiska politiker enas kring Brexit.