Brexit

I en folkomröstning i juni 2016 röstade brittiska väljare med en knapp majoritet för att Storbritannien ska lämna EU. Den 29 mars 2017 lämnade Storbritanniens premiärminister in en formell utträdeansökan till Europeiska rådet vilket aktiverade artikel 50 i Lissabonfördraget.

Utträdesperioden är två år vilket betyder att Storbritannien kommer lämna EU den 29 mars i år förutsatt att inget oförutsett inträffar. Svenskt Näringsliv beklagar att Storbritannien har valt att ta dessa steg och ser att britternas utträde ur EU enbart kan leda till försämringar i relationen mellan EU27 och Storbritannien. Brexit-processen innebär stora risker för svenska företag med affärsförbindelser med Storbritannien. Därför är det mycket viktigt att en framtida överenskommelse mellan parterna måste garantera så goda och friktionsfria handelsförbindelser som möjligt. Ansvaret vilar tungt på politiker på både brittiska och EU-sidan att hitta konstruktiva lösningar med så få begränsningar för handel och investeringar som möjligt.

För Svenskt Näringsliv är utgångspunkten ett fortsatt stabilt och framgångsrikt EU, med en välfungerande inre marknad och öppenhet mot omvärlden. Att inom denna ram snabbt nå en överenskommelse, som också säkerställer så nära och friktionsfria ekonomiska förbindelser som möjligt med ett Storbritannien utanför Unionen måste ges högsta prioritet.

Regeringarna i EU27 och Storbritannien godkände i slutet av förra året ett utträdesavtal vars syfte är att reglera relationerna mellan EU och Storbritannien direkt efter Brexit, och sätta ramarna för de framtida relationerna. Enligt avtalet skulle en övergångsperiod gälla från den 29 mars 2019 till den 31 december 2020. Under denna period skulle de nuvarande relationerna upprätthållas samtidigt som man ges tid att förhandla fram ett mer långsiktigt avtal. Utträdesavtalet godkändes dock inte av Storbritanniens parlament och det är därför oklart vilken relation Storbritannien och EU kommer ha efter den 29 mars.

Svenskt Näringsliv hoppas nu att alla krafter gör sitt yttersta för att nå en lösning som möjliggör friktionsfri handel och undviker ett avtalslöst Brexit. Företag behöver få klarhet i hur de framtida handelsrelationerna kommer att se ut för att kunna planera sin verksamhet.