Brexit

I en folkomröstning i juni 2016 röstade brittiska väljare med en knapp majoritet för att Storbritannien ska lämna EU. Den 29 mars 2017 lämnade Storbritanniens premiärminister in en formell utträdeansökan till Europeiska rådet vilket aktiverade artikel 50 i Lissabonfördraget.

Utträdesperioden är två år vilket betyder att Storbritannien kommer lämna EU den 29 mars 2019. Svenskt Näringsliv beklagar att Storbritannien har valt att ta dessa steg och ser att britternas utträde ur EU enbart kan leda till försämringar i relationen mellan EU27 och Storbritannien. Brexit-processen innebär stora risker för svenska företag med affärsförbindelser med Storbritannien. Därför är det mycket viktigt att en framtida överenskommelse mellan parterna måste garantera så goda och friktionsfria handelsförbindelser som möjligt. Ansvaret vilar tungt på politiker på både brittiska och EU-sidan att hitta konstruktiva lösningar med så få begränsningar för handel och investeringar som möjligt.

För Svenskt Näringsliv är utgångspunkten ett fortsatt stabilt och framgångsrikt EU, med en välfungerande inre marknad och öppenhet mot omvärlden. Att inom denna ram snabbt nå en överenskommelse, som också säkerställer så nära och friktionsfria ekonomiska förbindelser som möjligt med ett Storbritannien utanför Unionen måste ges högsta prioritet.

Regeringarna i EU27 och Storbritannien är nu överens om ett avtal som reglerar relationerna mellan EU och Storbritannien direkt efter Brexit, och som sätter ramarna för de framtida relationerna. Enligt avtalet kommer en övergångsperiod gälla från den 29 mars 2019 till den 31 december 2020. Under denna period upprätthålls de nuvarande relationerna och man ges tid att förhandla fram ett mer långsiktigt avtal. 

Svenskt Näringsliv är positiva till att regeringarna i EU och Storbritannien nu är överens om ett avtal, men oroliga för konsekvenserna som uppstår ifall detta avtal inte får stöd i det brittiska parlamentet. Företag behöver få klarhet i hur de framtida handelsrelationerna kommer att se ut för att kunna planera sin verksamhet.