200 miljarder i räddningspaket för företagen och jobben

RAPPORT Publicerad

Svenskt Näringsliv vill se ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor. Åtgärdspaketet innehåller ett stärkt system för korttidspermittering, räddningsersättning vid omsättningsfall, tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag och likviditet ut till företagen – sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier. Dessutom vill Svenskt Näringslliv se ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen och att regeringen agerar för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på EU:s inre marknad.

Författare