LogoLogo
LogoLogo
Rapport30 juni 2020

Efter pandemin - så säkrar vi svenskt välstånd och en hållbar tillväxt

scenariorapport_webb.pdf.png
scenariorapport_webb.pdf.png

Pandemin har slagit hårt mot världens ekonomier – inte minst i Sverige. Nedgången i BNP för andra kvartalet beräknas ligga mellan 10 och 12 procent av olika prognosmakare. Arbetslösheten stiger i rekordfart.

I en ny rapport har Svenskt Näringsliv ingående analyserat vad som händer i svensk ekonomi. Ett huvudscenario och två alternativa för BNP-utveckling och arbetslöshet presenteras. För varje scenario beräknas också olika statsfinansiella effekter. I rapporten analyseras vidare vad som händer med internationella handelsströmmar och hur svenska företag bedömer situationen nu och framåt.

Efter att den akuta fasen är över är det viktigt att Sverige för det första tar sig ur den djupa lågkonjunkturen och att BNP-tillväxten åter närmar sig sin potentiella nivå. Men mot bakgrund av att arbetslösheten kommer att vara hög och statsskulden har växt är det för det andra centralt att den långsiktiga tillväxttakten kan höjas.

Rapportens huvudfokus är därför en analys av vilken reforminriktning som krävs för att nå dit.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist