Bortom Arbetsförmedlingen - hela seminariet

TV Publicerad

Svenskt Näringsliv reformpaket för Arbetsförmedlingen handlar om att renodla myndighetens uppdrag så att myndighetsutövning och kontrollfunktion står i centrum.