Den krisande bostadsmarknaden – hela seminariet

TV Publicerad

Den svenska bostadsmarknaden har flera stora problem som försämrar delar av hela ekonomin. Problemen har vuxit över tid och blivit allt mer uppmärksammade. Samtidigt har den politiska förmågan att komma till rätta med problemen varit liten.