Bettina Kashefi vid startseminariet Ett utmanat Sverige.
Foto: Jessica Gow/TT

Trots att läget ser positivt ut för Sverige i dagsläget, så finns det problem som behöver åtgärdas på kort sikt. Det konstaterade chefekonom Bettina Kashefi när startskottet för Svenskt Näringslivs stora samhällsprojekt gick av stapeln på tisdagen.

Helhetsgrepp ska lösa framtidens utmaningar

NYHET Publicerad

NYSATSNING Trots att det går bra för Sveriges ekonomi tornar flera utmaningar upp sig. Svenskt Näringsliv har därför dragit igång projektet "Ett utmanat Sverige". I en serie rapporter ska reformförslag presenteras inom flera samhällsområden. En första problemanalys diskuterades under ett seminarium.

Lars Calmfors är professor i nationalekonomi

Lars Calmfors är professor i nationalekonomi.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Martin Hedevåg, vd för Uber Sverige

Martin Hedevåg är chef för taxiföretaget Uber i Sverige.

Foto: Jessica Gow/TT

För att markera avstampet i satsningen Ett utmanat Sverige lanseras en rapport som tydliggör vart Sverige står idag.

– Vi har en stark BNP-tillväxt, förra året låg den på fyra procent. Vi har goda statsfinanser, sysselsättning ökar, arbetslösheten faller långsamt, vi har relativt många företagare och vi ligger relativt sett bra till i välståndsligan, sade Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv och ansvarig för rapporten i samband med rapportsläppet.

Trots att läget ser positivt ut just nu finns problem som kommer att behöva tacklas inom kort.

Projektet Ett utmanat Sverige kommer därför att täcka en rad problemområden. Dessa är konkurrenskraft och välstånd, entreprenörskap och jobbskapande, kunskap och kompetensförsörjning, bostäder och infrastruktur, välfärdens efterfrågan och utbud samt arbetsmarknaden.

Ungefär var fjärde månad kommer en rapport med konkreta reformförslag att släppas.

Under seminariet lyfte Bettina Kashefi bland annat den snabba befolkningsökningen i landet, till följd av flyktingkrisen, som en utmaning som kräver skarpa reformförslag.

– Tittar vi framgent ser vi en snabbt avtagande ökningstakt av BNP per capita. Det är många människor som resurserna ska fördelas emellan. Många av de nyanlända bidrar inte i dagsläget till BNP, sade hon.

Enligt Kashefi leder befolkningstillväxten till utmaningar med att finansiera välfärdssystemet. Om inget görs kommer kommunalskatten att behöva höjas med två kronor, ett helt orimligt scenario enligt Kashefi som pekar på att Sverige redan har ett av världens högsta skattetryck.

– Man måste komma igång med strukturreformer som gör att man kan klara av det här åtagandet.

En väg framåt är att få fler i jobb. Men Kashefi påpekar att det finns en växande klyfta på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda. För inrikes födda ligger arbetslösheten på cirka fyra procent. Motsvarande siffra för utrikes födda är 16 procent.

En del i problematiken är att många av jobben på den svenska arbetsmarknaden kräver lång utbildning. Många personer som kommer till Sverige nu saknar utbildningen som krävs.

Med på seminariet var Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, och han lyfte att en lösning är att utvidga utbildningssystemet. Men enligt Calmfors är det ingen heltäckande lösning.

– Det finns studier som visar att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir mindre om det finns en större andel lågkvalificerade tjänster. Det är därför uppenbart att en strategi för att lösa integrationen på arbetsmarknaden måste innehålla en satsning på enkla jobb, utöver anställningsstöd och utbildning, sade Lars Calmfors.

Exporten tappar

Ytterligare ett viktigt område som kommer att behandlas är handeln med utlandet, något som historiskt sett gjort Sverige rikt och skapat resurser och välstånd. Men när det kommer till den internationella konkurrenskraften pågår en negativ utveckling.  

– Vi ser att vi tappar marknadsandelar i relation till våra viktigaste exportmarknader, säger Bettina Kashefi.

Under 12 av de senaste 16 åren har Sverige tappat marknadsandelar. Samtidigt har industriproduktionen utvecklats sämre än i euroområdet i genomsnitt, visar rapporten.

– Där ser vi att till exempel Tyskland och andra länder inom euroområdet har dragit iväg, säger Kashefi.

När det kommer till svenskarnas entreprenörskap visar rapporten att det finns relativt många företagare i landet. Problemet är att få dem att växa och därmed anställa. Enligt rapporten ligger svenska företag under snittet i det hänseendet. 

Svårt att hitta kompetent personal

Ett annat område som dras med stora problem är utbildningsväsendet. Fler och fler går ut grundskolan med ofullständiga betyg och PISA-resultaten har fallit i läsförståelse, matematik och naturvetenskap sedan år 2000. Samtidigt säger en större del av företagen att det är svårt att rekrytera kompetent personal.  

– I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät från förra året var det nästan 60 procent som uppgav att det är svårt att hitta folk att anställa, säger Bettina Kashefi.

Med på seminariet var även Martin Hedevåg, chef för taxiföretaget Uber i Sverige. Han instämmer i bilden av att det är svårt att rekrytera i Sverige.

– Om det nu är svårt att rekrytera på den svenska arbetsmarknaden måste vi fråga oss hur vi ska kunna locka till oss spetskompetens från andra länder. Där finns en utmaning i och med den höga marginalskatten, men även med problemen på bostadsmarknaden, sade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

”Långliggare” på högskolan ett växande problem

ETT UTMANAT SVERIGE Vilken högskoleutbildning ska jag välja? Det är en fråga som allt fler unga ställer sig. Men de får knappa eller inga svar alls. Information om hur utbildningen påverkar karriär och löneutveckling saknas till stora delar idag. Det är en av de faktorer som förlänger svenska studenters studietid och medför ett allt senare inträde på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Långsamma studenter får lägre pension

ETT UTMANAT SVERIGE Det tar allt längre tid för svenska högskoleutbildade att komma ut på arbetsmarknaden. Det är ett växande samhällsproblem som också är en del i diskussionen om höjd pensionsålder. Att studierna, när de väl kommer igång dessutom tar i snitt sex år att genomföra, är inte rimligt. Det håller studenterna själva med om.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för förenklingsarbete 

REGELKRÅNGEL Regelförenkling är ett långlivat önskemål från svenska företag. Men regeringen lägger inte tillräckligt med krut på frågan. Nu krävs krafttag, enligt den andra rapporten från projekt Ett utmanat Sverige. ”Vi går åt fel håll. Siffrorna är alarmerande, säger jurist Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Helhetsgrepp ska lösa framtidens utmaningar

NYSATSNING Trots att det går bra för Sveriges ekonomi tornar flera utmaningar upp sig. Svenskt Näringsliv har därför dragit igång projektet "Ett utmanat Sverige". I en serie rapporter ska reformförslag presenteras inom flera samhällsområden. En första problemanalys diskuterades under ett seminarium.