NYHET15 augusti 2019

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

Arbetsförmedlingen lägger ner runt 130 kontor. Omställningen berör 3 000 medarbetare.Foto: Petra Älvstrand/TT

Januariavtalets intention, att göra om Arbetsförmedlingen är välkommen och kommer inte en dag för tidigt. I Västra Götalands län finns drygt 50 000 inskrivna arbetslösa, en siffra som väntas stiga i takt med att konjunkturen viker nedåt.

Arbetsförmedlingen står emellertid med stora problem vad gäller såväl regelefterlevnad, effektivitet som kostnadskontroll. Endast 1,5 procent av samtliga jobb på svensk arbetsmarknad förmedlas genom förmedlingens personal idag, enligt SCB.

Delar av lösningen på problemen adresseras i fyrpartiöverenskommelsen. Myndighetsuppdraget renodlas till kontroll och upphandling av privata aktörer.

Moderna förmedlingsföretag förväntas ta över och jobba närmare arbetsgivarna och matcha arbetslösa till jobb. Reformen ska vara sjösatt år 2021.

Det finns redan idag en upphandlad marknad med privata aktörer som är ett slags embryo för en fungerande reform. En insats som heter ”Stöd & Matchning” sticker ut.

Leverantörer får betalt efter resultat. Upphandlade aktörer rankas efter hur väl man lyckas matcha arbetslösa till jobb. De sämsta åker ut, medan de bästa premieras. Idag får cirka 10 000 arbetslösa i riket stöd från dessa företag.

Australien och Storbritannien står som föregångsexempel för den metodik och uppföljning som insatsen innehåller. Dessa länder kännetecknas av kostnadseffektiva lösningar för arbetslösa.

Det finns starkt forskningsstöd för att dessa principer ska vara bärande även i en framtida svensk arbetsförmedling. Framstående forskare som nationalekonomen Lars Calmfors förordar att åtgärden ”Stöd & Matchning” utvecklas.

Insatsen är så pass principiellt viktig att regeringen, med stöd av arbetsmarknadens parter, gav Arbetsförmedlingen i uppdrag förra sommaren att utveckla insatsen.

Men under sommaren har det utkristalliserats att ”Stöd & Matchning” snarare monteras ned (!). Sen förra sommaren har antalet deltagare minskat med cirka 30 procent. Och jämfört med 2017 har insatsen halverats.

Konsekvenserna är att företagen får slänga in handduken. Det är en prekär utveckling sett till de tydliga politiska intentioner som ligger på bordet.

Hur har det blivit så här? Arbetsförmedlingens justering av kontorsnätet tillsammans med en förestående omställning av personalstyrkan är möjligen en förklaring. Cirka 130 kontor ska läggas ned de närmaste åren och 3 000 medarbetare förväntas ställas om fram till i slutet av året.

Å andra sidan har myndigheten de senaste fyra åren lagt ned 70 till 80 kontor. Det vi ser kan liknas vid en evolution, inte en revolution. Och även efter den förestående omställningen kommer myndigheten ha cirka 10 000 medarbetare.

Samtidigt finns det alltjämt enormt stora budgetmedel i myndighetens pengapåse. Enbart i år uppgår anslaget för programinsatser till cirka 10 miljarder kronor.

Nej, det duger inte att peka finger på varken brist på resurser eller brist på styrningssignaler. Verksamheten måste fungera och de glasklara politiska signaler som skickas ut måste följas.

Ingen tjänar på att den bransch som ska hantera stöd och matchning till arbetslösa dör sotdöden före reformen ens är sjösatt. Nu krävs en rejäl omprioritering redan i höst.

Läs mer

Läs även

Läs även

Läs även

Artikeln publicerad i GP 2019-08-15

ArbetsförmedlingenArbetsmarknadLars Calmfors
Skriven avEdward Hamilton
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist