Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport21 mars 2017

Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess

Detta är den andra rapporten i serien ”Ett Utmanat Sverige”. Regelkrångel kommer högt upp på listan över vad företag önskar för politiska förändringar. I en ny mätning svarar 44 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att de upplever stor eller mycket stor regelbörda och 64 procent anser att det har blivit sämre de senaste två åren. Sverige kommer också dåligt ut i OECD:s mätningar av hur länder arbetar med regelförenklingsfrågan.

Ett stort problem är att Sverige inte arbetar systematiskt med frågan. Till exempel görs det för sällan konsekvensutredningar och de som görs håller ofta låg kvalitet.

Rapporten skisserar reformer för en förnyad politisk beslutsprocess för lagar och förordningar/föreskrifter som berör företag. Ett av förslagen är att låta Regelrådet bli en självständig myndighet med stärkt mandat. Regelrådet föreslås få rätt att återremittera undermåliga konsekvensutredningar och att förses med en stoppfunktion så att beslutsprocessen stoppas om det inte finns en godkänd konsekvensutredning.

Två andra förslag är att så kallade ”solnedgångsklausuler” (lagar som upphör att gälla om inte nytt aktivt beslut tas) och modeller av typen ”en in en ut” införs.

Tips! Läs en kortversion av rapporten här

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist