Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess

RAPPORT Publicerad
Ett_utmanat_Sv_Lattare_regelborda.pdf

Detta är den andra rapporten i serien ”Ett Utmanat Sverige”. Regelkrångel kommer högt upp på listan över vad företag önskar för politiska förändringar. I en ny mätning svarar 44 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att de upplever stor eller mycket stor regelbörda och 64 procent anser att det har blivit sämre de senaste två åren. Sverige kommer också dåligt ut i OECD:s mätningar av hur länder arbetar med regelförenklingsfrågan.

Ett stort problem är att Sverige inte arbetar systematiskt med frågan. Till exempel görs det för sällan konsekvensutredningar och de som görs håller ofta låg kvalitet.

Rapporten skisserar reformer för en förnyad politisk beslutsprocess för lagar och förordningar/föreskrifter som berör företag. Ett av förslagen är att låta Regelrådet bli en självständig myndighet med stärkt mandat. Regelrådet föreslås få rätt att återremittera undermåliga konsekvensutredningar och att förses med en stoppfunktion så att beslutsprocessen stoppas om det inte finns en godkänd konsekvensutredning.

Två andra förslag är att så kallade ”solnedgångsklausuler” (lagar som upphör att gälla om inte nytt aktivt beslut tas) och modeller av typen ”en in en ut” införs.

Tips! Läs en kortversion av rapporten här

Författare