Regelkrånglet ökar igen

TV Publicerad

Regeringen lägger inte tillräckligt med krut på att minska regelkrånglet. Under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv presenterades rapporten "Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess".