SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Så vänds trenden i svenska skolan


Skolan har länge uppmärksammats i svensk debatt. Det är naturligt eftersom vi trendmässigt har sett fallande resultat. En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid varit fallande i internationella kunskapsmätningar (även om den senaste PISA-mätningen visade på en förbättring). Utöver att en bra utbildning är viktig för den enskilde vet vi att humankapital är viktigt för tillväxten i ett land. En bra fungerande grundutbildning är också en förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning.
 
Svenskt Näringsliv presenterar nu i en ny rapport konkreta reformförslag för att vända trenden i skolan. Rapporten bygger på resultat från en forskningsrapport som publicerades under våren. Utöver reformförslag presenteras resultat för hur mycket kunskapsresultat påverkar svensk tillväxt och empiriska belägg för vilka metoder i skolan som fungerar bra.
 
Rapporten är skriven av Karin Rebas, skolpolitisk expert, Svenskt Näringsliv och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.
 
Medverkar på seminariet gör också professor Inger Enkvist, Isak Skogstad, lärare och skoldebattör, Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund, Pontus Bäckström, utredningschef Lärarnas riksförbund, Thomas Kronståhl, S utbildningsutskottet och Kristina Axen Ohlin M, utbildningsutskottet. Värd för seminariet är Caroline af Ugglas.
 
Jörgen Huitfeldt modererar.

Seminariet kommer att sändas online.

Datum och tid

  • Tisdag 11 juni 2019, kl. 13:00 – 15:00

Plats

Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Robert Gidehag