LogoLogo
LogoLogo
EVENT

Webb-TV: Jobba länge i all ära – men varför inte börja tidigare?

karta
jun
13
Storgatan 19, Stockholm
Näringslivets Hus, lokal: Industrisalen
Öppna karta
13 juni, 13:00-15:00
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Kontaktperson
Robert Gidehag
Robert Gidehag
Kommunikatör

Arbetslivet är viktigt för såväl individen som för staten och samhället. Mängden arbetade timmar styr den enskildes pension och livsinkomst samt statens ekonomi och vårt välstånd mätt som BNP/C. I ett modernt samhälle är mängden arbete centralt – vi måste enkelt uttryckt producera det som vi vill konsumera.
Av dessa skäl finns anledning att lyfta frågan om ungdomars arbetsutbud. Allmänt skjuts ungdomars etablering på arbetsmarknaden framåt i tiden, det gäller särskilt i Sverige. Till en del är det en naturlig utveckling då alltfler utbildar sig allt längre. Men det finns också en förskjutning av yrkeslivets start som är onödig både för individen, för det offentliga och för samhället. En stor del av den problematiken handlar om högskolan. Svenskt Näringsliv skissar nu på ett reformpaket för att öka genomströmningen i högskolan och på det sättet sänka etableringsåldern på arbetsmarknaden. Rapporten skisserar förslag för att öka direktövergångarna från gymnasiet till högskolan, för att fler skall bli klara i tid och för att färre skall välja fel utbildningar till liten nytta för den enskilde och för samhället. Rapporten är skriven av Mikaela Almerud, Högskolepolitisk expert vid Svenskt Näringsliv och Tamara Sobolevskaia, nationalekonom vid Svenskt Näringsliv. Rapporten bygger på en gedigen statistisk analys över ungdomars sysselsättning i Sverige och internationellt och den innehåller också makroekonomiska simuleringar av effekter om genomströmningen i högskolan skulle öka. Förutom rapportförfattarna medverkar Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (m), Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen, Lars Pettersson, forskare i nationalekonomi, samt Malin Påhls, ordförande Sacos studentråd. Ytterligare namn tillkommer Seminariet modereras av Willy Silberstein. Detta seminarium är en del av satsningen ”Ett Utmanat Sverige” där Svenskt Näringsliv vill adressera det stora reformbehov som Sverige har. Mycket går som bekant bra, men detta är resultatet av tidigare perioder av strukturreformer. Inte minst förändras samhället och omvärlden i snabb takt - sannolikt kommer det att kräva mer och snabbare anpassning än tidigare.
Läs mer på: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ett-ut
manat-sverige/
Antalet platser är begränsat.

Kaffe serveras från kl 12.30.

Välkommen!

karta
jun
13
Storgatan 19, Stockholm
Näringslivets Hus, lokal: Industrisalen
Öppna karta
13 juni, 13:00-15:00
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Kontaktperson
Robert Gidehag
Robert Gidehag
Kommunikatör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist