Akut kris i WTO

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.

Delegation

Förra veckan träffades 3 200 handelsintresserade personer i Genève för WTO:s årliga Public Forum, däribland en delegation från Svenskt Näringsliv.

Förra veckan träffades 3 200 handelsintresserade personer i Genève för WTO:s årliga Public Forum, däribland en delegation från Svenskt Näringsliv. Temat för mötet var ”Trading forward: Adapting to a changing world” och undertemat handlade om utvecklingen av tjänstehandel.

Den årliga rapporten World Trade Report presenterades, denna gång med titeln ”The future of services trade”. Rapporten konstaterar bland annat att tjänstesektorn utgör en allt större andel av världshandeln - men att handelsavtal och WTO-regler på området är otillräckliga och behöver omförhandlas, inte minst för att ta hänsyn till ökad e-handel.

I korridorerna var det stora samtalsämnet dock den kris som just nu pågår inom WTO. En kris som riskerar att få avgörande effekt för hela världshandeln.

Forumet började fartfyllt med ett panelsamtal med bland andra den amerikanska professorn Jeffrey Sachs som konstaterade att världshandeln befinner sig i ett allvarligt läge. Han skrädde inte orden när han diskuterade den amerikanska administrationen och vad han menade var en ”medveten attack” mot det multilaterala handelssystemet.

Den grundläggande frågan för såväl panelsamtalet som hela forumet var om WTO är rustat för tiden vi lever i, och den allmänna uppfattningen är att så inte är fallet. Handeln har förändrats under de senaste decennierna, men det har inte alltid WTO:s regler.

Krisen inom WTO var tydlig, och minst lika tydligt är det att världens länder är oense kring enskilda frågor såsom fiskeri och e-handel - men också om vägarna framåt för WTO som organisation.  Något som blivit allt vanligare är plurilaterala avtal, där ett antal länder går före inom specifika områden, något som sannolikt lär bli ännu vanligare ifall krisen intensifieras.

Dagarna var samtidigt en påminnelse kring vikten av frihandel och alla de framsteg som trots allt skett genom WTO. Det råder inga tvivel om att internationell handel är direkt avgörande för att kunna minska fattigdom och öka välståndet i världen. Det råder inte heller några tvivel om att företag behöver just regelbaserad och långsiktigt tydlig handel, något som WTO trots allt inneburit i många fall.

Tillsammans med två riksdagsledamöter, representanter från Kommerskollegium och ett antal andra svenskar, deltog Svenskt Näringsliv även på ett middagsmöte arrangerat av Sveriges ambassadörer i Genève där den rådande krisen inom WTO, Sveriges hållning kring WTO och mycket annat diskuterades. Under forumet deltog Svenskt Näringsliv också i ett flertal möten, med representanter från WTO, BusinessEurope m fl. Vi passade även på att besöka FN:s konferens om handel och utveckling, som bland annat berättade om sitt arbete kring att öka e-handeln inom utvecklingsländer.

Dessa möten gav möjligheter till att dels öka kunskapen om utvecklingen inom WTO, dels framföra vår syn på aktuella frågor, såsom förhandlingar kring e-handel och utvecklingen av nya regler på tjänsteområdet. Vi markerade Svenskt Näringslivs stöd för en regelbaserad och multilateral handel och vår oro för vad den rådande krisen kan innebära.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.