Akut kris i WTO

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.

Delegation

Förra veckan träffades 3 200 handelsintresserade personer i Genève för WTO:s årliga Public Forum, däribland en delegation från Svenskt Näringsliv.

Förra veckan träffades 3 200 handelsintresserade personer i Genève för WTO:s årliga Public Forum, däribland en delegation från Svenskt Näringsliv. Temat för mötet var ”Trading forward: Adapting to a changing world” och undertemat handlade om utvecklingen av tjänstehandel.

Den årliga rapporten World Trade Report presenterades, denna gång med titeln ”The future of services trade”. Rapporten konstaterar bland annat att tjänstesektorn utgör en allt större andel av världshandeln - men att handelsavtal och WTO-regler på området är otillräckliga och behöver omförhandlas, inte minst för att ta hänsyn till ökad e-handel.

I korridorerna var det stora samtalsämnet dock den kris som just nu pågår inom WTO. En kris som riskerar att få avgörande effekt för hela världshandeln.

Forumet började fartfyllt med ett panelsamtal med bland andra den amerikanska professorn Jeffrey Sachs som konstaterade att världshandeln befinner sig i ett allvarligt läge. Han skrädde inte orden när han diskuterade den amerikanska administrationen och vad han menade var en ”medveten attack” mot det multilaterala handelssystemet.

Den grundläggande frågan för såväl panelsamtalet som hela forumet var om WTO är rustat för tiden vi lever i, och den allmänna uppfattningen är att så inte är fallet. Handeln har förändrats under de senaste decennierna, men det har inte alltid WTO:s regler.

Krisen inom WTO var tydlig, och minst lika tydligt är det att världens länder är oense kring enskilda frågor såsom fiskeri och e-handel - men också om vägarna framåt för WTO som organisation.  Något som blivit allt vanligare är plurilaterala avtal, där ett antal länder går före inom specifika områden, något som sannolikt lär bli ännu vanligare ifall krisen intensifieras.

Dagarna var samtidigt en påminnelse kring vikten av frihandel och alla de framsteg som trots allt skett genom WTO. Det råder inga tvivel om att internationell handel är direkt avgörande för att kunna minska fattigdom och öka välståndet i världen. Det råder inte heller några tvivel om att företag behöver just regelbaserad och långsiktigt tydlig handel, något som WTO trots allt inneburit i många fall.

Tillsammans med två riksdagsledamöter, representanter från Kommerskollegium och ett antal andra svenskar, deltog Svenskt Näringsliv även på ett middagsmöte arrangerat av Sveriges ambassadörer i Genève där den rådande krisen inom WTO, Sveriges hållning kring WTO och mycket annat diskuterades. Under forumet deltog Svenskt Näringsliv också i ett flertal möten, med representanter från WTO, BusinessEurope m fl. Vi passade även på att besöka FN:s konferens om handel och utveckling, som bland annat berättade om sitt arbete kring att öka e-handeln inom utvecklingsländer.

Dessa möten gav möjligheter till att dels öka kunskapen om utvecklingen inom WTO, dels framföra vår syn på aktuella frågor, såsom förhandlingar kring e-handel och utvecklingen av nya regler på tjänsteområdet. Vi markerade Svenskt Näringslivs stöd för en regelbaserad och multilateral handel och vår oro för vad den rådande krisen kan innebära.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.