Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

NYHET Publicerad

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.

Stellinger och Edholm

EU bör sätta sina gröna ambitioner i centrum i planerna för Europas återhämtning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.

EU, dess inre marknad och de fyra friheterna är oerhört viktiga för Sverige och det svenska näringslivet. EU är i dag Sveriges viktigaste handelspartner och en betydelsefull hemmamarknad, inte minst för många svenska små och medelstora företag.

Som en följd av COVID-19-krisen kommer Europas ekonomi och politik genomgå stora förändringar; detta trots alla insatser som medlemsstaternas regeringar och EU-institutioner genomför. Tyvärr kommer inte ens en gradvis lättnad av de nuvarande stränga restriktionerna att vara tillräcklig för att förhindra många konkurser och nedläggningar av företag. Detta kommer att leda till högre arbetslöshetsnivåer, lägre skatteintäkter, sämre offentliga finanser och hot från nationella regeringar att införa protektionistiska åtgärder.

Om företagen ska kunna ta sig ur krisen och fortsätta att växa efteråt, måste vi snarast se en tydlig, ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU. Den bör inriktas på att uppmuntra investeringar, främja tillväxt och skapa sysselsättning.

Rådet har givit EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en återhämtningsplan för Europa. Som underlag för diskussion, men även som ett inspel till den svenska regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna, lägger Svenskt Näringsliv därför fram ett antal konstruktiva förslag som främjar jobb och tillväxt och där EU:s satsning European Green Deal är en central del. Tidigare har Svenskt Näringsliv också tagit fram ett antal förslag till krispaket på den nationella nivån och överlämnat dessa till den svenska regeringen.

Förslagen till EU samlas under fyra rubriker och finns att läsa i sin helhet i dokumentet som finns för nedladdning nedan.

European Green Deal - ett uppsving för tillväxten
EU bör sätta sina gröna ambitioner i centrum i planerna för Europas återhämtning. EU bör fokusera på en effektiv miljö- och klimatpolitik och samtidigt stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig företagssektor. En verkligt framgångsrik klimatpolitik bör se till att EU minskar utsläppen, stärker tillväxten och ökar antalet arbetstillfällen, samt stärker konkurrenskraften och välståndet.

En europeisk union som gör affärer med ljusets hastighet
Den digitala omvandlingen kommer att vara en viktig drivkraft för Europas framtida konkurrenskraft. Det är dags att främja innovationskapacitet, automatisering, cybersäkerhet och det ökade utnyttjandet av AI, IoT och 5G. Ett principbaserat, teknikneutralt regelverk, stöd till forskning och ett gynnsamt investeringsklimat är centralt för att säkerställa Europas digitala konkurrenskraft och stärka dess innovationskapacitet och teknikutveckling.

Turboladdning av EU:s tillväxtmotor – den inre marknaden
Kärnan i alla återhämtningsplaner måste vara att utveckla och stärka EU:s inre marknad. Den inre marknaden är också grunden för EU:s globala konkurrenskraft. Prioriteringarna bör fokusera på att undanröja befintliga flaskhalsar på den inre marknaden och stärka den fria rörligheten för varor, tjänster, människor, kapital och data. Detta kommer att påskynda EU:s ekonomiska och sociala återhämtning. Medlemsstaterna bör därför motsätta sig alla förslag som begränsar EU:s inre marknad.

En europeisk union öppen för affärer
Handeln kommer att vara avgörande för att främja en hållbar ekonomisk återhämtning och göra det möjligt för företag att återuppbygga värdekedjor som påverkas negativt av COVID-19-krisen. Handelsprioriteringarna bör vara att inleda plurilaterala förhandlingar som leder till avvecklade importtullar på medicinsk utrustning och skyddsutrustning. Fram till dess att detta är gjort måste EU uppmana alla länder att tillfälligt upphäva tullarna. Att förenkla och uppdatera tullförfarandena och att bibehålla utländska direktinvesteringar är viktigt.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.