Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

NYHET Publicerad

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna. Vi har i dag 28 varianter av kapitalism och reformer måste baseras på varje lands förutsättningar. Detta var budskapet från professor Magnus Henrekson och VD för IFN när han presenterade en rapport om innovation och entrepernörskap på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringslivs Bryssel kontor och IFN på Sveriges permanenta representation i EU.

28 NOV
Foto: John Thys/TT
28 NOV GUNNAR
Foto: John Thys/TT
28 NOV 2
Foto: John Thys/TT

I rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (inom ramen för EU-projektet Fires) som Magnus Henreksson skrivit tillsammans med forskarkollegorna på IFN, Niklas Elert och Mikael Stenkula, föreslås reformer på nio områden. Det handlar bland annat om skatter − som enligt rapporten bör vara låga och generella. Centralt är också att pensionsfonder – som i dag står för en mycket stor del av allt sparat kapital − ska kunna investeras som riskkapital i entreprenörssektorn. Dessutom är det viktigt att socialförsäkringar inte är bundna till ett specifikt företag utan portabla, som danska flexicurity.

Rapporten kommenterades av en företrädare för EU kommissionen och två europarlamentariker och modererades av chefen för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, Jens Hedström.

Slawomir Tokarski, ansvarig för innovation och avancerad tillverkning vid EU-kommissionens direktorat för inre marknad, industri entreprenörskap och SME, menade att innovation blir mer och mer komplext när det gäller policy. Innovation innehåller också fler ingredienser och inte bara nya industriprodukter eller tjänster. Det handlar också om också nyare fenomen som intellektuell äganderätt.

- Detta innebär att fler människor, sektorer och departement måste jobba mot samma mål. Vidare måste man ha en helhetssyn och komma bort från att varje DG bara jobbar med sitt fokusområde. Detta kan kombineras med en underifrån approach som använts i flera regioner. Där samlade man flera regioner som alla fick sammanställa vilka kompetenser de hade och vad de behövde för att kunna åstadkomma projekt. Det visade sig att ingen hade all den kompetensen de behövde men tillsammans hade de det. Vi har nu samlat fler DGs på Kommissionen som hjälper regionerna att fortsätta detta arbete vilket också involverar att at fram affärsplaner och attrahera privata investerare.

Jakop Dalunde, ledamot av Europaparlamentet för miljöpartiet, höll med Henrekson om att det är stora skillnader mellan medlemsländer vilket försvårar möjligheterna att hitta EU-lösningar.

- Många av Magnus Henreksons råd kan implementeras på nationell men inte EU-nivå. Henrekson har också rätt i att mer pengar inte nödvändigtvis leder till mer entreprenörskap men jag är inte bara intresserad av att skapa mer entreprenörskap utan också av att innovation skall lösa nya samhällsmässiga utmaningar. Genom Horizon 2020 skapar vi teknologiska lösningar som kan hjälpa oss tackla de utmaningar som vi står inför, exempelvis klimatfrågan.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet för moderaterna, ifrågasatte möjligheterna att skapa ett konkurrenskraftigt Europa med politik. Det krävs mer öppenhet för konkurrens samtidigt som det krävs olika åtgärder i de olika medlemsstaterna.

- I Europa älskar vi konkurrens tills vi får det. Många stora företag får regeringar och politiker att göra det de vill och skydda sina branscher mot nykomlingar. Alla gillar innovation tills man inser vad det gör med balansen. Vi måste älska processen där gamla verksamheter lämnar plats för nya.  Vi politiker måste ta de obekväma besluten, som att sänka skatter och avreglera.  

Magnus Henrekson, professor och VD för IFN, summerade diskussionen med ett tydligt budskap. 

- Europa behöver stora framgångsrika företag i Europa och vi bör inte oroa oss för att exempelvis kineserna tillverkar billigare solpaneler. Vi ska istället se till att det finns europeiska företag som använder dessa billiga paneler på ett smart sätt. Det är dessa storskaliga företag som blir riktigt framgångsrika.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.