Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

NYHET Publicerad

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna. Vi har i dag 28 varianter av kapitalism och reformer måste baseras på varje lands förutsättningar. Detta var budskapet från professor Magnus Henrekson och VD för IFN när han presenterade en rapport om innovation och entrepernörskap på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringslivs Bryssel kontor och IFN på Sveriges permanenta representation i EU.

28 NOV
Foto: John Thys/TT
28 NOV GUNNAR
Foto: John Thys/TT
28 NOV 2
Foto: John Thys/TT

I rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (inom ramen för EU-projektet Fires) som Magnus Henreksson skrivit tillsammans med forskarkollegorna på IFN, Niklas Elert och Mikael Stenkula, föreslås reformer på nio områden. Det handlar bland annat om skatter − som enligt rapporten bör vara låga och generella. Centralt är också att pensionsfonder – som i dag står för en mycket stor del av allt sparat kapital − ska kunna investeras som riskkapital i entreprenörssektorn. Dessutom är det viktigt att socialförsäkringar inte är bundna till ett specifikt företag utan portabla, som danska flexicurity.

Rapporten kommenterades av en företrädare för EU kommissionen och två europarlamentariker och modererades av chefen för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, Jens Hedström.

Slawomir Tokarski, ansvarig för innovation och avancerad tillverkning vid EU-kommissionens direktorat för inre marknad, industri entreprenörskap och SME, menade att innovation blir mer och mer komplext när det gäller policy. Innovation innehåller också fler ingredienser och inte bara nya industriprodukter eller tjänster. Det handlar också om också nyare fenomen som intellektuell äganderätt.

- Detta innebär att fler människor, sektorer och departement måste jobba mot samma mål. Vidare måste man ha en helhetssyn och komma bort från att varje DG bara jobbar med sitt fokusområde. Detta kan kombineras med en underifrån approach som använts i flera regioner. Där samlade man flera regioner som alla fick sammanställa vilka kompetenser de hade och vad de behövde för att kunna åstadkomma projekt. Det visade sig att ingen hade all den kompetensen de behövde men tillsammans hade de det. Vi har nu samlat fler DGs på Kommissionen som hjälper regionerna att fortsätta detta arbete vilket också involverar att at fram affärsplaner och attrahera privata investerare.

Jakop Dalunde, ledamot av Europaparlamentet för miljöpartiet, höll med Henrekson om att det är stora skillnader mellan medlemsländer vilket försvårar möjligheterna att hitta EU-lösningar.

- Många av Magnus Henreksons råd kan implementeras på nationell men inte EU-nivå. Henrekson har också rätt i att mer pengar inte nödvändigtvis leder till mer entreprenörskap men jag är inte bara intresserad av att skapa mer entreprenörskap utan också av att innovation skall lösa nya samhällsmässiga utmaningar. Genom Horizon 2020 skapar vi teknologiska lösningar som kan hjälpa oss tackla de utmaningar som vi står inför, exempelvis klimatfrågan.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet för moderaterna, ifrågasatte möjligheterna att skapa ett konkurrenskraftigt Europa med politik. Det krävs mer öppenhet för konkurrens samtidigt som det krävs olika åtgärder i de olika medlemsstaterna.

- I Europa älskar vi konkurrens tills vi får det. Många stora företag får regeringar och politiker att göra det de vill och skydda sina branscher mot nykomlingar. Alla gillar innovation tills man inser vad det gör med balansen. Vi måste älska processen där gamla verksamheter lämnar plats för nya.  Vi politiker måste ta de obekväma besluten, som att sänka skatter och avreglera.  

Magnus Henrekson, professor och VD för IFN, summerade diskussionen med ett tydligt budskap. 

- Europa behöver stora framgångsrika företag i Europa och vi bör inte oroa oss för att exempelvis kineserna tillverkar billigare solpaneler. Vi ska istället se till att det finns europeiska företag som använder dessa billiga paneler på ett smart sätt. Det är dessa storskaliga företag som blir riktigt framgångsrika.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.