Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

NYHET Publicerad

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv-Confederation of Swedish Enterprise

Den 14 juni bjöd den litauiska EU-representationen in till en paneldebatt i frågan, som inleddes av deras biträdande finansminister Elijus Čivilis. Svenskt Näringslivs Sophia Bengtsson deltog i panelen.

När EU-kommissionen lanserade den digitala inre marknaden (DSM) var svenska näringslivet positiva och hoppades att detta skulle innebära att svenska företag och konsumenter skulle få tillgång till en större marknad och därmed ett större utbud av produkter och tjänster. Äntligen skulle de andra medlemsstaterna hänga med i vår utveckling, som länge varit i framkant.

Tre år senare kan det konstateras att fokus har legat på regleringar och att näringslivets behov och önskemål fallit längre ner på agendan. Viss reglering behövs förstås, men risken är stor att EU nu missar chansen att i sin tur vara i framkant globalt. Andra nationer som USA och Kina får ett försprång – just för att de prioriterar företagsperspektivet.

Sophia Bengtsson framförde detta i debatten och underströk behovet av en ny inriktning.

- För det första så måste varje initiativ till nya regleringar präglas av fem principer: en neutralitet gällande både teknik och affärsmodell, hänsyn till konkurrensaspekter, föregås av bevis på att marknaden inte klarat just det som föreslås regleras självt, att regleringen bidrar till ett innovativt, digitalt klimat, samt att det fortfarande finns en öppenhet gentemot globala standards.

Dataflöden är viktigt för företagen som verkar på den globala marknaden. Felkonstruerade regler kan göra stor skada, och utan tillgång till data blir europeiska länder sämre på att utveckla nya produkter, förutse vad konsumenterna efterfrågar och göra nya affärsmodeller. Förhoppningsvis har denna insikt satt sig och förslaget om att tillåta data flöda fritt mellan EU-länderna är ett viktigt steg i rätt riktning”,

Svenskt Näringsliv och Sophia Bengtsson var inbjudna till debatten bland annat just för att Sverige ses som en så kallad ”frontrunner”, ett föredöme, inom digitalisering. Faran är att vi som land känner oss väl säkra på att få behålla ledartröjan på området; stagnerar och plötsligt blir vi omsprungna. I sammanhanget kan också nämnas att vi, som drivit digitalisering envetet inom EU, nu tappar en av våra närmaste vänner i tätskiktet som också driver en näringslivsvänlig digitaliseringsagenda – nämligen Storbritannien. För att den digitala inre marknaden ska lyckas måste samtliga länder vara med på tåget; i dag är så inte fallet. Därför måste argumenten bli tydligare.

- DSM handlar om mer än att ta bort det nationella och ersätta det med europeiska regler. Harmonisering är bra, men det räcker inte - de europeiska reglerna måste såklart också vara BRA regler. Vi vill sträva efter en liberalisering och se till att lagstiftare förstår vad som måste göras. Det är företag som kommer omfattas och drabbas mest av reglerna. Lagstiftning måste utformas på ett sätt så att det är enkelt att förstå och göra rätt. Simplifiering och liberalisering måste därför vara ledande principer för den digitala inre marknaden framåt.

Redaktionen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.