Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

NYHET Publicerad

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv-Confederation of Swedish Enterprise

Den 14 juni bjöd den litauiska EU-representationen in till en paneldebatt i frågan, som inleddes av deras biträdande finansminister Elijus Čivilis. Svenskt Näringslivs Sophia Bengtsson deltog i panelen.

När EU-kommissionen lanserade den digitala inre marknaden (DSM) var svenska näringslivet positiva och hoppades att detta skulle innebära att svenska företag och konsumenter skulle få tillgång till en större marknad och därmed ett större utbud av produkter och tjänster. Äntligen skulle de andra medlemsstaterna hänga med i vår utveckling, som länge varit i framkant.

Tre år senare kan det konstateras att fokus har legat på regleringar och att näringslivets behov och önskemål fallit längre ner på agendan. Viss reglering behövs förstås, men risken är stor att EU nu missar chansen att i sin tur vara i framkant globalt. Andra nationer som USA och Kina får ett försprång – just för att de prioriterar företagsperspektivet.

Sophia Bengtsson framförde detta i debatten och underströk behovet av en ny inriktning.

- För det första så måste varje initiativ till nya regleringar präglas av fem principer: en neutralitet gällande både teknik och affärsmodell, hänsyn till konkurrensaspekter, föregås av bevis på att marknaden inte klarat just det som föreslås regleras självt, att regleringen bidrar till ett innovativt, digitalt klimat, samt att det fortfarande finns en öppenhet gentemot globala standards.

Dataflöden är viktigt för företagen som verkar på den globala marknaden. Felkonstruerade regler kan göra stor skada, och utan tillgång till data blir europeiska länder sämre på att utveckla nya produkter, förutse vad konsumenterna efterfrågar och göra nya affärsmodeller. Förhoppningsvis har denna insikt satt sig och förslaget om att tillåta data flöda fritt mellan EU-länderna är ett viktigt steg i rätt riktning”,

Svenskt Näringsliv och Sophia Bengtsson var inbjudna till debatten bland annat just för att Sverige ses som en så kallad ”frontrunner”, ett föredöme, inom digitalisering. Faran är att vi som land känner oss väl säkra på att få behålla ledartröjan på området; stagnerar och plötsligt blir vi omsprungna. I sammanhanget kan också nämnas att vi, som drivit digitalisering envetet inom EU, nu tappar en av våra närmaste vänner i tätskiktet som också driver en näringslivsvänlig digitaliseringsagenda – nämligen Storbritannien. För att den digitala inre marknaden ska lyckas måste samtliga länder vara med på tåget; i dag är så inte fallet. Därför måste argumenten bli tydligare.

- DSM handlar om mer än att ta bort det nationella och ersätta det med europeiska regler. Harmonisering är bra, men det räcker inte - de europeiska reglerna måste såklart också vara BRA regler. Vi vill sträva efter en liberalisering och se till att lagstiftare förstår vad som måste göras. Det är företag som kommer omfattas och drabbas mest av reglerna. Lagstiftning måste utformas på ett sätt så att det är enkelt att förstå och göra rätt. Simplifiering och liberalisering måste därför vara ledande principer för den digitala inre marknaden framåt.

Redaktionen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.