Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

NYHET Publicerad

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv-Confederation of Swedish Enterprise

Den 14 juni bjöd den litauiska EU-representationen in till en paneldebatt i frågan, som inleddes av deras biträdande finansminister Elijus Čivilis. Svenskt Näringslivs Sophia Bengtsson deltog i panelen.

När EU-kommissionen lanserade den digitala inre marknaden (DSM) var svenska näringslivet positiva och hoppades att detta skulle innebära att svenska företag och konsumenter skulle få tillgång till en större marknad och därmed ett större utbud av produkter och tjänster. Äntligen skulle de andra medlemsstaterna hänga med i vår utveckling, som länge varit i framkant.

Tre år senare kan det konstateras att fokus har legat på regleringar och att näringslivets behov och önskemål fallit längre ner på agendan. Viss reglering behövs förstås, men risken är stor att EU nu missar chansen att i sin tur vara i framkant globalt. Andra nationer som USA och Kina får ett försprång – just för att de prioriterar företagsperspektivet.

Sophia Bengtsson framförde detta i debatten och underströk behovet av en ny inriktning.

- För det första så måste varje initiativ till nya regleringar präglas av fem principer: en neutralitet gällande både teknik och affärsmodell, hänsyn till konkurrensaspekter, föregås av bevis på att marknaden inte klarat just det som föreslås regleras självt, att regleringen bidrar till ett innovativt, digitalt klimat, samt att det fortfarande finns en öppenhet gentemot globala standards.

Dataflöden är viktigt för företagen som verkar på den globala marknaden. Felkonstruerade regler kan göra stor skada, och utan tillgång till data blir europeiska länder sämre på att utveckla nya produkter, förutse vad konsumenterna efterfrågar och göra nya affärsmodeller. Förhoppningsvis har denna insikt satt sig och förslaget om att tillåta data flöda fritt mellan EU-länderna är ett viktigt steg i rätt riktning”,

Svenskt Näringsliv och Sophia Bengtsson var inbjudna till debatten bland annat just för att Sverige ses som en så kallad ”frontrunner”, ett föredöme, inom digitalisering. Faran är att vi som land känner oss väl säkra på att få behålla ledartröjan på området; stagnerar och plötsligt blir vi omsprungna. I sammanhanget kan också nämnas att vi, som drivit digitalisering envetet inom EU, nu tappar en av våra närmaste vänner i tätskiktet som också driver en näringslivsvänlig digitaliseringsagenda – nämligen Storbritannien. För att den digitala inre marknaden ska lyckas måste samtliga länder vara med på tåget; i dag är så inte fallet. Därför måste argumenten bli tydligare.

- DSM handlar om mer än att ta bort det nationella och ersätta det med europeiska regler. Harmonisering är bra, men det räcker inte - de europeiska reglerna måste såklart också vara BRA regler. Vi vill sträva efter en liberalisering och se till att lagstiftare förstår vad som måste göras. Det är företag som kommer omfattas och drabbas mest av reglerna. Lagstiftning måste utformas på ett sätt så att det är enkelt att förstå och göra rätt. Simplifiering och liberalisering måste därför vara ledande principer för den digitala inre marknaden framåt.

Redaktionen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.