Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

NYHET Publicerad

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv-Confederation of Swedish Enterprise

Den 14 juni bjöd den litauiska EU-representationen in till en paneldebatt i frågan, som inleddes av deras biträdande finansminister Elijus Čivilis. Svenskt Näringslivs Sophia Bengtsson deltog i panelen.

När EU-kommissionen lanserade den digitala inre marknaden (DSM) var svenska näringslivet positiva och hoppades att detta skulle innebära att svenska företag och konsumenter skulle få tillgång till en större marknad och därmed ett större utbud av produkter och tjänster. Äntligen skulle de andra medlemsstaterna hänga med i vår utveckling, som länge varit i framkant.

Tre år senare kan det konstateras att fokus har legat på regleringar och att näringslivets behov och önskemål fallit längre ner på agendan. Viss reglering behövs förstås, men risken är stor att EU nu missar chansen att i sin tur vara i framkant globalt. Andra nationer som USA och Kina får ett försprång – just för att de prioriterar företagsperspektivet.

Sophia Bengtsson framförde detta i debatten och underströk behovet av en ny inriktning.

- För det första så måste varje initiativ till nya regleringar präglas av fem principer: en neutralitet gällande både teknik och affärsmodell, hänsyn till konkurrensaspekter, föregås av bevis på att marknaden inte klarat just det som föreslås regleras självt, att regleringen bidrar till ett innovativt, digitalt klimat, samt att det fortfarande finns en öppenhet gentemot globala standards.

Dataflöden är viktigt för företagen som verkar på den globala marknaden. Felkonstruerade regler kan göra stor skada, och utan tillgång till data blir europeiska länder sämre på att utveckla nya produkter, förutse vad konsumenterna efterfrågar och göra nya affärsmodeller. Förhoppningsvis har denna insikt satt sig och förslaget om att tillåta data flöda fritt mellan EU-länderna är ett viktigt steg i rätt riktning”,

Svenskt Näringsliv och Sophia Bengtsson var inbjudna till debatten bland annat just för att Sverige ses som en så kallad ”frontrunner”, ett föredöme, inom digitalisering. Faran är att vi som land känner oss väl säkra på att få behålla ledartröjan på området; stagnerar och plötsligt blir vi omsprungna. I sammanhanget kan också nämnas att vi, som drivit digitalisering envetet inom EU, nu tappar en av våra närmaste vänner i tätskiktet som också driver en näringslivsvänlig digitaliseringsagenda – nämligen Storbritannien. För att den digitala inre marknaden ska lyckas måste samtliga länder vara med på tåget; i dag är så inte fallet. Därför måste argumenten bli tydligare.

- DSM handlar om mer än att ta bort det nationella och ersätta det med europeiska regler. Harmonisering är bra, men det räcker inte - de europeiska reglerna måste såklart också vara BRA regler. Vi vill sträva efter en liberalisering och se till att lagstiftare förstår vad som måste göras. Det är företag som kommer omfattas och drabbas mest av reglerna. Lagstiftning måste utformas på ett sätt så att det är enkelt att förstå och göra rätt. Simplifiering och liberalisering måste därför vara ledande principer för den digitala inre marknaden framåt.

Redaktionen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.