Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

NYHET Publicerad

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året som han gav inför det samlade Europaparlamentet i Strasbourg.

Sophia Bengtsson

Sophia Bengtsson

Jens Hedström, Head of the Brussels Office at Confederation of Swedish Enterprise

Jens Hedström

Foto: Nicklas Mattsson

För att stärka EUs konkurrenskraft behöver klimatet för näringsliv och investeringar bli bättre, menade Juncker. Han hänvisade till att Kommissionen släpper en strategi för näringspolitik, som understryker vikten av digitalisering, innovation och teknikutveckling för minskade utsläpp.

– Bästa möjliga företagsklimat är av största vikt för svenska och europeiska företags konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv anser att EU kan bidra med gemensam lagstiftning på områden där det har ett mervärde, och detta är ett steg i rätt riktning, säger Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.

I en ny rapport föreslår Svenskt Näringsliv att EU-samarbetet fortsatt ska fokusera på samarbetets verkliga styrkor för att kunna ge konkreta resultat. Bland dessa styrkor återfinns den inre marknaden, handelsavtal, den digitala ekonomin och konkurrenskraftsdrivande reformer.

– Det är positivt att EU-agendan handlar om just jobbskapande och att fortsätta öppna upp EU för omvärlden. Genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag blir EU den drivkraft för ett fortsatt och hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och Europa behöver, säger Jens Hedström.                

Junckers vision för Europa bygger på att alla ska ha likvärdiga förutsättningar. Kommissionen vill se en europeisk tillsynsmyndighet för rörlighet av arbetskraft. I samma anda uppmanade han alla medlemsländer att komma överens om den sociala pelaren, men försäkrade att nationella arbetsmarknadssystem även fortsättningsvis kan verka parallellt inom EU.  

– För Svenskt Näringsliv står jobben i centrum och social reglering ska fortsatt vara en nationell kompetens. Kommissionens ordförandes löfte om att fortsatt tillåta olika nationella arbetsmarknadsmodeller är därför viktigt.

Efter att flera stora medlemsländer tryckt på, aviserade Juncker också ett europeiskt instrument för granskning av investeringar från tredje land i särskilt känsliga sektorer som försvarsteknologi.

– Här blir det viktigt att säkerställa att mekanismen fokuserar på nationell säkerhet och inte på att utöva förtäckt protektionism, säger Sophia Bengtsson.

I ljuset av att USA verkar överge delar av sin klimatagenda, uppmanade Juncker att EU tar ansvar för att upprätthålla Parisavtalets globala räckvidd. Ytterligare en prioritering handlar om att skydda Europa från cyberattacker. Fyra av fem europeiska företag uppger att de drabbats av cyberintrång under 2016, och Kommissionen föreslår en myndighet för cybersäkerhet för att tackla problemen. 

Därtill kommer migration fortsatt ligga högt på EUs agenda, där Juncker är stolt över EU:s framsteg med att skydda Europas yttre gräns, men där Kommissionen kommer att lägga fram förslag om flyktingåtervändande och lagliga migrationsvägar. Dessutom talade Jean Claude Juncker om vikten av fortsatt arbete med regelförbättring och lovade att hålla sitt löften om Kommissionens mer restriktiva hållning vad gäller nya lagförslag.

Mot slutet av talet tog Juncker upp Brexit. Han erkände att det är mycket sorgligt att Storbritannien lämnar EU. Men han sade också att det viktigaste är att skapa en positiv framtid för EU:s resterande 27 medlemsländer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.