Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

NYHET Publicerad

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året som han gav inför det samlade Europaparlamentet i Strasbourg.

Sophia Bengtsson

Sophia Bengtsson

Jens Hedström, Head of the Brussels Office at Confederation of Swedish Enterprise

Jens Hedström

Foto: Nicklas Mattsson

För att stärka EUs konkurrenskraft behöver klimatet för näringsliv och investeringar bli bättre, menade Juncker. Han hänvisade till att Kommissionen släpper en strategi för näringspolitik, som understryker vikten av digitalisering, innovation och teknikutveckling för minskade utsläpp.

– Bästa möjliga företagsklimat är av största vikt för svenska och europeiska företags konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv anser att EU kan bidra med gemensam lagstiftning på områden där det har ett mervärde, och detta är ett steg i rätt riktning, säger Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.

I en ny rapport föreslår Svenskt Näringsliv att EU-samarbetet fortsatt ska fokusera på samarbetets verkliga styrkor för att kunna ge konkreta resultat. Bland dessa styrkor återfinns den inre marknaden, handelsavtal, den digitala ekonomin och konkurrenskraftsdrivande reformer.

– Det är positivt att EU-agendan handlar om just jobbskapande och att fortsätta öppna upp EU för omvärlden. Genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag blir EU den drivkraft för ett fortsatt och hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och Europa behöver, säger Jens Hedström.                

Junckers vision för Europa bygger på att alla ska ha likvärdiga förutsättningar. Kommissionen vill se en europeisk tillsynsmyndighet för rörlighet av arbetskraft. I samma anda uppmanade han alla medlemsländer att komma överens om den sociala pelaren, men försäkrade att nationella arbetsmarknadssystem även fortsättningsvis kan verka parallellt inom EU.  

– För Svenskt Näringsliv står jobben i centrum och social reglering ska fortsatt vara en nationell kompetens. Kommissionens ordförandes löfte om att fortsatt tillåta olika nationella arbetsmarknadsmodeller är därför viktigt.

Efter att flera stora medlemsländer tryckt på, aviserade Juncker också ett europeiskt instrument för granskning av investeringar från tredje land i särskilt känsliga sektorer som försvarsteknologi.

– Här blir det viktigt att säkerställa att mekanismen fokuserar på nationell säkerhet och inte på att utöva förtäckt protektionism, säger Sophia Bengtsson.

I ljuset av att USA verkar överge delar av sin klimatagenda, uppmanade Juncker att EU tar ansvar för att upprätthålla Parisavtalets globala räckvidd. Ytterligare en prioritering handlar om att skydda Europa från cyberattacker. Fyra av fem europeiska företag uppger att de drabbats av cyberintrång under 2016, och Kommissionen föreslår en myndighet för cybersäkerhet för att tackla problemen. 

Därtill kommer migration fortsatt ligga högt på EUs agenda, där Juncker är stolt över EU:s framsteg med att skydda Europas yttre gräns, men där Kommissionen kommer att lägga fram förslag om flyktingåtervändande och lagliga migrationsvägar. Dessutom talade Jean Claude Juncker om vikten av fortsatt arbete med regelförbättring och lovade att hålla sitt löften om Kommissionens mer restriktiva hållning vad gäller nya lagförslag.

Mot slutet av talet tog Juncker upp Brexit. Han erkände att det är mycket sorgligt att Storbritannien lämnar EU. Men han sade också att det viktigaste är att skapa en positiv framtid för EU:s resterande 27 medlemsländer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.