Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

NYHET Publicerad

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året som han gav inför det samlade Europaparlamentet i Strasbourg.

Sophia Bengtsson

Sophia Bengtsson

Jens Hedström, Head of the Brussels Office at Confederation of Swedish Enterprise

Jens Hedström

Foto: Nicklas Mattsson

För att stärka EUs konkurrenskraft behöver klimatet för näringsliv och investeringar bli bättre, menade Juncker. Han hänvisade till att Kommissionen släpper en strategi för näringspolitik, som understryker vikten av digitalisering, innovation och teknikutveckling för minskade utsläpp.

– Bästa möjliga företagsklimat är av största vikt för svenska och europeiska företags konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv anser att EU kan bidra med gemensam lagstiftning på områden där det har ett mervärde, och detta är ett steg i rätt riktning, säger Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.

I en ny rapport föreslår Svenskt Näringsliv att EU-samarbetet fortsatt ska fokusera på samarbetets verkliga styrkor för att kunna ge konkreta resultat. Bland dessa styrkor återfinns den inre marknaden, handelsavtal, den digitala ekonomin och konkurrenskraftsdrivande reformer.

– Det är positivt att EU-agendan handlar om just jobbskapande och att fortsätta öppna upp EU för omvärlden. Genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag blir EU den drivkraft för ett fortsatt och hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och Europa behöver, säger Jens Hedström.                

Junckers vision för Europa bygger på att alla ska ha likvärdiga förutsättningar. Kommissionen vill se en europeisk tillsynsmyndighet för rörlighet av arbetskraft. I samma anda uppmanade han alla medlemsländer att komma överens om den sociala pelaren, men försäkrade att nationella arbetsmarknadssystem även fortsättningsvis kan verka parallellt inom EU.  

– För Svenskt Näringsliv står jobben i centrum och social reglering ska fortsatt vara en nationell kompetens. Kommissionens ordförandes löfte om att fortsatt tillåta olika nationella arbetsmarknadsmodeller är därför viktigt.

Efter att flera stora medlemsländer tryckt på, aviserade Juncker också ett europeiskt instrument för granskning av investeringar från tredje land i särskilt känsliga sektorer som försvarsteknologi.

– Här blir det viktigt att säkerställa att mekanismen fokuserar på nationell säkerhet och inte på att utöva förtäckt protektionism, säger Sophia Bengtsson.

I ljuset av att USA verkar överge delar av sin klimatagenda, uppmanade Juncker att EU tar ansvar för att upprätthålla Parisavtalets globala räckvidd. Ytterligare en prioritering handlar om att skydda Europa från cyberattacker. Fyra av fem europeiska företag uppger att de drabbats av cyberintrång under 2016, och Kommissionen föreslår en myndighet för cybersäkerhet för att tackla problemen. 

Därtill kommer migration fortsatt ligga högt på EUs agenda, där Juncker är stolt över EU:s framsteg med att skydda Europas yttre gräns, men där Kommissionen kommer att lägga fram förslag om flyktingåtervändande och lagliga migrationsvägar. Dessutom talade Jean Claude Juncker om vikten av fortsatt arbete med regelförbättring och lovade att hålla sitt löften om Kommissionens mer restriktiva hållning vad gäller nya lagförslag.

Mot slutet av talet tog Juncker upp Brexit. Han erkände att det är mycket sorgligt att Storbritannien lämnar EU. Men han sade också att det viktigaste är att skapa en positiv framtid för EU:s resterande 27 medlemsländer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.