Österrikes EU-prioriteringar

NYHET Publicerad

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV – Industriellenvereinigung.

S.Bengtsson, E.Lund, T.Eriksson, A.Rehnberg, J.Hedström- utanför vår österrikiska motsvarighet IV.jpg

Den österrikiska ekonomin går bra. Man har en stabil tillväxt och låg arbetslöshet, ungdomar har lätt att komma i arbete tack vare ett utbyggt lärlingssystem men för nyanlända och äldre är situationen desto svårare vilket föranlett lagstiftning om åldersdiskriminering. 

Likt Sverige täcks stora delar av arbetstagarna av kollektivavtal. I Österrike är siffran så hög som 98 procent av arbetstagarna- delvis på grund av att det är lagstadgat om kollektivavtalsanslutning för företagen. Detta har förmodligen bidragit till att såväl IV som den österrikiska regeringen delar Svenskt Näringslivs skeptiska inställning till förflyttning av sociala frågor till EU-nivå. De österrikiska facken har däremot en motsatt uppfattning och vill snarare att direktivet ska gå ännu längre.

När det kommer till regelförbättringar har regeringen en ambitiös agenda och vill bland annat se över alla lagar som införts sedan 2000. Man har också 1009 förslag på reformer för att stärka ekonomin och tar krafttag vad gäller gold-plating, något som välkomnas av IV.

Export är något österrikare är positivt inställda till, men synen på frihandel, såväl som globalisering, är långt mer skeptisk och man har också en kritisk inställning till digitalisering. Detta trots att Österrike och dess medborgare generellt är rikare idag än under 80-talet och 500 000 jobb kommer från direkta investeringar från utlandet. Landets exportandel ligger på 55 procent och mer än vartannat arbete är därmed beroende av handel med andra länder. Österrike var ett av de mest kritiska länderna när frihandelsavtalet TTIP förhandlades, och detsamma gäller frihandelsavtalet mellan Kanada och EU. Frågan har länge varit om Österrike kommer ratificera det sistnämnda, men den nya regeringen har utlovat detta i sitt regeringsprogram. Samtidigt menade många av de vi träffade också att Österrike engagerar sig alltmer österut, politiskt såväl som handelsmässigt. Dels till Visegrád-länderna som ju ligger i landets närhet, men också till Ryssland och Kina.

I juli tar Österrike över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Förberedelserna pågår för fullt och målet är att lansera sin plan över frågor att driva i maj. Vårt besök gav oss dock möjlighet att få en hel del förhandsinformation om vad som komma skall. Inom det sociala området tänker man fokusera på crowd-working, samt att slutföra arbetet med Upplysningsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Man kommer prioritera pågående förhandlingar till handelsavtal, ”liksom förslaget om investeringsgranskning”. Utöver det så fokuserar man också på att förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Man vill också få kommissionen att bli mer medlemsstatsorienterad och fokusera på vad medlemsstaterna vill, vilket tydliggörs genom en av Österrikes fokus på subsidiaritet. Forskning och innovation och unionens konkurrenskraft är viktigt för Österrike. Man vill främja att EU:s forskningsramverk stärks med fokus på en ambitiös budget. Under ordförandeskapet så kommer man hålla en del aktiviteter och evenemang, 44 stycken enbart inom forskning och innovation. Den stora värdefrågan blir dock migrationen, och EU:s gemensamma migrationspolitik. Vilka planer man har på detta område är inte lika offentliggjort, men då regeringspartierna har en generellt negativ inställning till migration så lär fokuset hamna på ökad gränsbevakning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Österrike är ett land att hålla ögonen på, och att allt tyder på att vi får ännu ett händelserikt ordförandeskap när man tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Svenskt Näringsliv kommer fortsätta följa utvecklingen och fortsätta jobba för att våra frågor ska vara högt på dagordningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon.