Österrikes EU-prioriteringar

NYHET Publicerad

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV – Industriellenvereinigung.

S.Bengtsson, E.Lund, T.Eriksson, A.Rehnberg, J.Hedström- utanför vår österrikiska motsvarighet IV.jpg

Den österrikiska ekonomin går bra. Man har en stabil tillväxt och låg arbetslöshet, ungdomar har lätt att komma i arbete tack vare ett utbyggt lärlingssystem men för nyanlända och äldre är situationen desto svårare vilket föranlett lagstiftning om åldersdiskriminering. 

Likt Sverige täcks stora delar av arbetstagarna av kollektivavtal. I Österrike är siffran så hög som 98 procent av arbetstagarna- delvis på grund av att det är lagstadgat om kollektivavtalsanslutning för företagen. Detta har förmodligen bidragit till att såväl IV som den österrikiska regeringen delar Svenskt Näringslivs skeptiska inställning till förflyttning av sociala frågor till EU-nivå. De österrikiska facken har däremot en motsatt uppfattning och vill snarare att direktivet ska gå ännu längre.

När det kommer till regelförbättringar har regeringen en ambitiös agenda och vill bland annat se över alla lagar som införts sedan 2000. Man har också 1009 förslag på reformer för att stärka ekonomin och tar krafttag vad gäller gold-plating, något som välkomnas av IV.

Export är något österrikare är positivt inställda till, men synen på frihandel, såväl som globalisering, är långt mer skeptisk och man har också en kritisk inställning till digitalisering. Detta trots att Österrike och dess medborgare generellt är rikare idag än under 80-talet och 500 000 jobb kommer från direkta investeringar från utlandet. Landets exportandel ligger på 55 procent och mer än vartannat arbete är därmed beroende av handel med andra länder. Österrike var ett av de mest kritiska länderna när frihandelsavtalet TTIP förhandlades, och detsamma gäller frihandelsavtalet mellan Kanada och EU. Frågan har länge varit om Österrike kommer ratificera det sistnämnda, men den nya regeringen har utlovat detta i sitt regeringsprogram. Samtidigt menade många av de vi träffade också att Österrike engagerar sig alltmer österut, politiskt såväl som handelsmässigt. Dels till Visegrád-länderna som ju ligger i landets närhet, men också till Ryssland och Kina.

I juli tar Österrike över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Förberedelserna pågår för fullt och målet är att lansera sin plan över frågor att driva i maj. Vårt besök gav oss dock möjlighet att få en hel del förhandsinformation om vad som komma skall. Inom det sociala området tänker man fokusera på crowd-working, samt att slutföra arbetet med Upplysningsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Man kommer prioritera pågående förhandlingar till handelsavtal, ”liksom förslaget om investeringsgranskning”. Utöver det så fokuserar man också på att förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Man vill också få kommissionen att bli mer medlemsstatsorienterad och fokusera på vad medlemsstaterna vill, vilket tydliggörs genom en av Österrikes fokus på subsidiaritet. Forskning och innovation och unionens konkurrenskraft är viktigt för Österrike. Man vill främja att EU:s forskningsramverk stärks med fokus på en ambitiös budget. Under ordförandeskapet så kommer man hålla en del aktiviteter och evenemang, 44 stycken enbart inom forskning och innovation. Den stora värdefrågan blir dock migrationen, och EU:s gemensamma migrationspolitik. Vilka planer man har på detta område är inte lika offentliggjort, men då regeringspartierna har en generellt negativ inställning till migration så lär fokuset hamna på ökad gränsbevakning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Österrike är ett land att hålla ögonen på, och att allt tyder på att vi får ännu ett händelserikt ordförandeskap när man tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Svenskt Näringsliv kommer fortsätta följa utvecklingen och fortsätta jobba för att våra frågor ska vara högt på dagordningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.
NYHET Publicerad:

Näringslivet avgörande för omställningen till mer förnybar produktion

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi har pratat med Marita Ulvskog, delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna tillika vice ordförande i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor.
NYHET Publicerad:

Den tekniska utvecklingen kommer alltid röra sig snabbare än politiken

Teknisk utveckling och utvecklingen av den digitala inre marknaden innebär stora möjligheter för svenska företag, samtidigt innebär det många utmaningar och det är viktigt att politiken landar rätt. Vi har pratat med Anna Maria Corazza Bildt, moderat Europaparlamentariker som också är vice ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Hon menar att ”Som lagstiftare måste vi vara ödmjuka och inse att den tekniska utvecklingen alltid kommer röra sig snabbare än politiken”.
NYHET Publicerad:

EU – den tydligaste rösten för frihandel

I början på maj hölls Free Market Road Show I Stockholm. Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, deltog i en av panelerna tillsammans med bland annat Axess VD PJ Ander Linder och den brittiska ekonomen Richard Teather.
NYHET Publicerad:

EU slår upp portarna över kontinenten

EUROPADAGEN På onsdag, 9 maj, firas Europadagen med en rad aktiviteter över kontinenten, ett tillfälle att fira freden och sammanhållningen i Europa. 
NYHET Publicerad:

EU i en världsordning under omvandling

En världsordning i förändring skapar nya utmaningar för Europa. Interna och externa påtryckningar hotar att förändra de liberala värden som länge präglat Europas relationer och skapar svårigheter för EU:s arbete med frihandel. Hur hanterar vi detta? Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Bryssel med bland annat ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström, Svenskt Näringslivs Jens Hedström, samt tre forskare som skrivit en bok om denna aktuella frågeställning.
NYHET Publicerad:

Österrikes EU-prioriteringar

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV –  Industriellenvereinigung.
NYHET Publicerad:

EU-regler om grupptalan äventyrar rättssäkerheten

KONSUMENTSKYDD Det behövs inte EU-regler om grupptalan, anser jurist Anne Wigart. Hon betonar att om förslaget genomförs måste de nya reglerna innehålla åtgärder som hindrar missbruk, samtidigt som parternas grundläggande rättigheter garanteras.
NYHET Publicerad:

Ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet – Vad är syftet på riktigt?

KOMMENTAR En ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå ingår i arbetet för mer rättvisa arbetsvillkor. Svenskt Näringsliv befarar att myndigheten kan blanda sig i nationella regelverk.
NYHET Publicerad:

Protektionism skapar enbart förlorare

Globaliseringen har otvetydigt varit positiv för merparten av världens befolkning, detta måste diskuteras. Samtidigt leder globaliseringen till att förändringar accelereras vilket i sin tur måste hanteras. Vi behöver se globaliseringens fördelar, men också se till att våra samhällen har den flexibilitet som krävs för att ställa om. Detta var huvudbudskapen under det seminarium som Sällskapet för politik och näringsliv (SPN) nyligen ordnade i Europaparlamentet om vikten av frihandel och globalisering i en tid av protektionism.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.