Österrikes EU-prioriteringar

NYHET Publicerad

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV – Industriellenvereinigung.

S.Bengtsson, E.Lund, T.Eriksson, A.Rehnberg, J.Hedström- utanför vår österrikiska motsvarighet IV.jpg

Den österrikiska ekonomin går bra. Man har en stabil tillväxt och låg arbetslöshet, ungdomar har lätt att komma i arbete tack vare ett utbyggt lärlingssystem men för nyanlända och äldre är situationen desto svårare vilket föranlett lagstiftning om åldersdiskriminering. 

Likt Sverige täcks stora delar av arbetstagarna av kollektivavtal. I Österrike är siffran så hög som 98 procent av arbetstagarna- delvis på grund av att det är lagstadgat om kollektivavtalsanslutning för företagen. Detta har förmodligen bidragit till att såväl IV som den österrikiska regeringen delar Svenskt Näringslivs skeptiska inställning till förflyttning av sociala frågor till EU-nivå. De österrikiska facken har däremot en motsatt uppfattning och vill snarare att direktivet ska gå ännu längre.

När det kommer till regelförbättringar har regeringen en ambitiös agenda och vill bland annat se över alla lagar som införts sedan 2000. Man har också 1009 förslag på reformer för att stärka ekonomin och tar krafttag vad gäller gold-plating, något som välkomnas av IV.

Export är något österrikare är positivt inställda till, men synen på frihandel, såväl som globalisering, är långt mer skeptisk och man har också en kritisk inställning till digitalisering. Detta trots att Österrike och dess medborgare generellt är rikare idag än under 80-talet och 500 000 jobb kommer från direkta investeringar från utlandet. Landets exportandel ligger på 55 procent och mer än vartannat arbete är därmed beroende av handel med andra länder. Österrike var ett av de mest kritiska länderna när frihandelsavtalet TTIP förhandlades, och detsamma gäller frihandelsavtalet mellan Kanada och EU. Frågan har länge varit om Österrike kommer ratificera det sistnämnda, men den nya regeringen har utlovat detta i sitt regeringsprogram. Samtidigt menade många av de vi träffade också att Österrike engagerar sig alltmer österut, politiskt såväl som handelsmässigt. Dels till Visegrád-länderna som ju ligger i landets närhet, men också till Ryssland och Kina.

I juli tar Österrike över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Förberedelserna pågår för fullt och målet är att lansera sin plan över frågor att driva i maj. Vårt besök gav oss dock möjlighet att få en hel del förhandsinformation om vad som komma skall. Inom det sociala området tänker man fokusera på crowd-working, samt att slutföra arbetet med Upplysningsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Man kommer prioritera pågående förhandlingar till handelsavtal, ”liksom förslaget om investeringsgranskning”. Utöver det så fokuserar man också på att förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Man vill också få kommissionen att bli mer medlemsstatsorienterad och fokusera på vad medlemsstaterna vill, vilket tydliggörs genom en av Österrikes fokus på subsidiaritet. Forskning och innovation och unionens konkurrenskraft är viktigt för Österrike. Man vill främja att EU:s forskningsramverk stärks med fokus på en ambitiös budget. Under ordförandeskapet så kommer man hålla en del aktiviteter och evenemang, 44 stycken enbart inom forskning och innovation. Den stora värdefrågan blir dock migrationen, och EU:s gemensamma migrationspolitik. Vilka planer man har på detta område är inte lika offentliggjort, men då regeringspartierna har en generellt negativ inställning till migration så lär fokuset hamna på ökad gränsbevakning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Österrike är ett land att hålla ögonen på, och att allt tyder på att vi får ännu ett händelserikt ordförandeskap när man tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Svenskt Näringsliv kommer fortsätta följa utvecklingen och fortsätta jobba för att våra frågor ska vara högt på dagordningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.