Österrikes EU-prioriteringar

NYHET Publicerad

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV – Industriellenvereinigung.

S.Bengtsson, E.Lund, T.Eriksson, A.Rehnberg, J.Hedström- utanför vår österrikiska motsvarighet IV.jpg

Den österrikiska ekonomin går bra. Man har en stabil tillväxt och låg arbetslöshet, ungdomar har lätt att komma i arbete tack vare ett utbyggt lärlingssystem men för nyanlända och äldre är situationen desto svårare vilket föranlett lagstiftning om åldersdiskriminering. 

Likt Sverige täcks stora delar av arbetstagarna av kollektivavtal. I Österrike är siffran så hög som 98 procent av arbetstagarna- delvis på grund av att det är lagstadgat om kollektivavtalsanslutning för företagen. Detta har förmodligen bidragit till att såväl IV som den österrikiska regeringen delar Svenskt Näringslivs skeptiska inställning till förflyttning av sociala frågor till EU-nivå. De österrikiska facken har däremot en motsatt uppfattning och vill snarare att direktivet ska gå ännu längre.

När det kommer till regelförbättringar har regeringen en ambitiös agenda och vill bland annat se över alla lagar som införts sedan 2000. Man har också 1009 förslag på reformer för att stärka ekonomin och tar krafttag vad gäller gold-plating, något som välkomnas av IV.

Export är något österrikare är positivt inställda till, men synen på frihandel, såväl som globalisering, är långt mer skeptisk och man har också en kritisk inställning till digitalisering. Detta trots att Österrike och dess medborgare generellt är rikare idag än under 80-talet och 500 000 jobb kommer från direkta investeringar från utlandet. Landets exportandel ligger på 55 procent och mer än vartannat arbete är därmed beroende av handel med andra länder. Österrike var ett av de mest kritiska länderna när frihandelsavtalet TTIP förhandlades, och detsamma gäller frihandelsavtalet mellan Kanada och EU. Frågan har länge varit om Österrike kommer ratificera det sistnämnda, men den nya regeringen har utlovat detta i sitt regeringsprogram. Samtidigt menade många av de vi träffade också att Österrike engagerar sig alltmer österut, politiskt såväl som handelsmässigt. Dels till Visegrád-länderna som ju ligger i landets närhet, men också till Ryssland och Kina.

I juli tar Österrike över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Förberedelserna pågår för fullt och målet är att lansera sin plan över frågor att driva i maj. Vårt besök gav oss dock möjlighet att få en hel del förhandsinformation om vad som komma skall. Inom det sociala området tänker man fokusera på crowd-working, samt att slutföra arbetet med Upplysningsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Man kommer prioritera pågående förhandlingar till handelsavtal, ”liksom förslaget om investeringsgranskning”. Utöver det så fokuserar man också på att förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Man vill också få kommissionen att bli mer medlemsstatsorienterad och fokusera på vad medlemsstaterna vill, vilket tydliggörs genom en av Österrikes fokus på subsidiaritet. Forskning och innovation och unionens konkurrenskraft är viktigt för Österrike. Man vill främja att EU:s forskningsramverk stärks med fokus på en ambitiös budget. Under ordförandeskapet så kommer man hålla en del aktiviteter och evenemang, 44 stycken enbart inom forskning och innovation. Den stora värdefrågan blir dock migrationen, och EU:s gemensamma migrationspolitik. Vilka planer man har på detta område är inte lika offentliggjort, men då regeringspartierna har en generellt negativ inställning till migration så lär fokuset hamna på ökad gränsbevakning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Österrike är ett land att hålla ögonen på, och att allt tyder på att vi får ännu ett händelserikt ordförandeskap när man tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Svenskt Näringsliv kommer fortsätta följa utvecklingen och fortsätta jobba för att våra frågor ska vara högt på dagordningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.