Reformprogram för framtidens union

NYHET Publicerad

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
Foto: Jean Francois Badias

Diskussionerna om EU:s framtid överskuggas delvis av frågan om ett starkare socialt EU. Kommissionens ordförande Jean Claude Juncker driver frågan hårt.

Sara Lowemark

Sara Lowemark, EU-samordnare, tycker att debatten här hemma ofta sker i termer av vi och dem. ”Det är lätt att skylla på EU när problemet finns på hemmaplan. EU betyder mycket för svensk tillväxt och välstånd, säger hon.

Ingen förutsåg att fransmannen Robert Schumans djärva plan för en europeisk kol- och stålunion 1950 skulle lägga grunden till dagens EU. Ingen gissade heller att 19 europeiska länder skulle använda en gemensam valuta.

Idag enar den gemensamma regelboken, inte som tidigare yttre hot. Värdegemenskapen kring demokrati och rättsstatens principer är utbredd, marknadsekonomi och frihandel värnas. Europeiska företag och medborgare lever som om gränserna inte existerar.

Historien om EU fokuserar annars ofta på misslyckanden. Kraxande olyckskorpar anklagar eurokrater för att vara byråkratiska i sitt arbetssätt, att nationella intressen styr. Den tidigare svenska EU-kommissionären Anita Gradin har kommenterat arbetet på följande sätt: ”Det är som i vilken familj som helst. Det är inte så jäkla lätt att komma överens alla gånger. Men när man är tvungen att hitta lösningar så gör man det alltid till slut.”

Det är lätt att glömma bort att det europeiska integrationsprojektet har gått från en småskalig, ekonomisk pakt till ett brett europeiskt politiskt samarbete. Nästan alla europeiska länder, 31 stycken, är anslutna till det europeiska ekonomiska område där fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital råder. Statistik visar att länder som Nederländerna, Tyskland och Sverige tjänar på den nya jättemarknaden.

Det är också lätt att glömma bort att modern ekonomi kräver gemensamma regler på detaljnivå för att handeln och den ekonomiska integrationen ska löpa smidigt och säkert.

Parallellt med att EU firar 60-årsjubileum i år, så finns prövningar. Vladimir Putins Ryssland flyttar fram sina positioner och leker söndra och härska. Nationalistiska strömningar flyter genom flera av Visgradländerna, migrationen ger huvudbry, den svaga europeiska ekonomin skaver. Italien, unionens tredje största ekonomi, brottas med hög skuldsättning, en ökande relativ fattigdom, populism, en utbredd organiserad brottslighet och korruption. Dessutom drar Brexit ut på tiden, vilket skapar osäkerhet.  

Trots problem och utmaningar målar Sara Lowemark, EU-samordnare, en ljus bild av unionens framtid. I grunden handlar det om få till ett väloljat ekonomiskt samarbete, som underlättar för europeiska företag att verka och växa och lyfter EU:s konkurrenskraft, anser hon.  

– EU visar att man kan ge medborgare och företag bra förutsättningar. Det är viktigt att värna framgångarna.

En ny rapport från Svenskt Näringsliv skjuter in sig på vad som krävs för att vässa arbetet ytterligare. Sju prioriterade områden utkristalliseras: den inre marknaden, en digital ekonomi, frihandel, regelförbättring, klimat, ett socialt EU och mångfald.

Sara Lowemark understryker att EU måste leverera inom områden där de är starka för att inte tappa medborgarnas förtroende. Hon vill att den inre marknaden utvecklas. Fortfarande hämmar nationella regler och att gemensamma lagar inte tillämpas konsekvent.

Samtidigt är det viktigt att öppna dörren till omvärlden och få fart på handel och investeringar för att skapa fler jobb och öka tillväxten. Regler ska vara nödvändiga, proportionella och effektiva, understryker hon.

– EU måste sitta stilla i båten, fokusera på det man har påbörjat, och se till att det slutförs.

Arbetet överskuggas delvis av frågan om ett starkare socialt EU. Kommissionens ordförande Jean Claude Juncker driver frågan hårt, påhejad av sin rådgivare, förre svenske generaldirektören i kommissionen, Allan Larsson.

Juncker anser att det är ett för stort fokus på den finansiella och ekonomiska sidan av EU-arbetet och vill balansera detta genom att fördjupa det sociala samarbetet. Det ska ske genom fler regleringar.

Fel väg, anser Svenskt Näringsliv. Social reglering hör hemma på nationell nivå, då skillnaderna är stora mellan medlemsländerna, förtydligar Sara Lowemark.

– Förutsättningen för att leverera på det sociala området, är att det finns en välmående union i form av fungerande företag och människor. Det hänger ihop, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.