EU
Foto: Fredrik Persson/TT

Så kan EU bli bättre för företagen

NYHET Publicerad

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Sara Lowemark

Sara Lowemark

Foto: Ernst Henry Photography AB
Cemille Üstün

Cemille Üstün

Foto: Ernst Henry Photography AB
Anna-Lena Bohm

Anna-Lena Bohm

Foto: ADAM IHSE / TT
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér

Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna

Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna

Foto: EmiliaÖjieBerqvist

Om bara någon månad drar arbetet inom EU-kommissionen och EU-parlamentet igång. Från näringslivets håll finns det flera utmaningar som man vill att EU ska ta tag i. Bland annat vill man se en ny strategi för den inre marknaden samt att EU ska ta ledarrollen i att försvara och utveckla det multilaterala regelverket på handelsområdet.

– Vi anser att ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU bygger på välmående företag som kan utvecklas, skapa arbetstillfällen och välfärd. Därför är det otroligt viktigt att det skapas rätt förutsättningar för att företag ska kunna etablera sig och växa, sa Cemille Üstün, policyansvarig EU:s inre marknad  på Svenskt Näringsliv, på ett seminarium nyligen.

Från EU:s sida handlar det om att fördjupa den inre marknaden, inte skapa ny byråkrati och få bort mycket av regelkrånglet. Och i Sverige handlar det om att förbättra företagsklimatet, menade den nyvalda Europaparlamentarikern Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna.

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Jag tycker att småföretagare bestraffas rätt mycket i det här landet, sa hon.

Hon menade att det finns flera utmaningar som EU måste möta.

– Den närmaste akuta utmaningen är att hantera brexit, många svenska företag är väldigt oroliga och osäkra på vad som kommer att hända. Men även det pågående handelskriget mellan USA och Kina oroar. Får vi en utveckling där allt fler börjar införa tullar då kommer det att drabba svensk ekonomi, Europas ekonomi och den globala konjunkturen, sa hon.

EU måste göra så mycket som möjligt för att bekämpa all form av protektionism, menade hon.

– De tongångarna ser man även inom EU. Att man vill skydda sina marknader och konflikten mellan frihandeln och protektionismen har fått ett ny tt uppsving igen av bland annat USA, Kina och mer nationalistiska tongångar i Europa. Det vore förödande för vår framtid och fortsatta välstånd.

Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet som kallas ”gold-plating” får kritik från flera håll.

– Från Svenskt Näringsliv skulle vi vilja se att EU säkerställer att medlemsländerna implementerar lagstiftning på ett korrekt sätt, vilket vår uppfattning inte alltid sker i alla fall. Det är en form av protektionism, sa Sara Lowemark, Internationell samordnare på Svenskt Näringsliv.

Hon fick medhåll av Arba Kokalari.

– Om inte EU:s gemensamma regler följs kommer det europeiska samarbetet att hotas. Och det kan skapa osund konkurrens. Det ska vara en viktig prioritering.

Även Mathias Tegnér, riksdagsledamot för Socialdemokraterna ser problematiken.

– Min uppfattning är att vi ganska ofta överimplementerar regler för att vi är duktiga. Det statliga maskineriet överimplementerar en del regler i förhållande till hur andra länder ser på samma regler, sa han och öppnade upp för att se hur Danmark löst samma problematik.

Anna-Lena Bohm, ordförande SME-kommittén i Business Europé, betonade vikten av att implementera tjänstedirektivet samt validering av utbildningar.

– Vi behöver även se att gemensamma standarder blir enklare att förstå. Att märkning av varor blir mer homogent. Och man behöver förstå att digitaliseringen är här.

Hon menade att i många fall är konsekvensanalyserna ofta extremt dåligt gjorda när man inför vissa nya regelverk.

– Där efterlyser vi mer kontakt mellan politik och företag.

Stina Wallström, projektledare för Public Affairs på IKEA Range and Supply, lyfte cirkulär ekonomi. 

– Vi är mitt i en process att ställa om hela vårt sortiment så att det fungerar i en cirkulär kontext. 2030 ska alla våra produkter vara baserade på återvunnen eller förnybart material. Lagstiftaren är också inne på cirkulär ekonomi men har inte så mycket fokus på samarbete.  I dag kan vi till exempel inte få tag på den mängden återvunna material som vi behöver.

Hon betonade samtidigt vikten av en fungerande inre marknad för använda produkter som kan återanvändas.

– Men alla länder vill, på goda grunder, skapa sitt eget regelverk kring cirkulär ekonomi och klimat. Men regelverken går inte ihop och kommer att skapa stora hinder på den inre marknaden och stoppa utvecklingen för en cirkulär ekonomi. Det är en stor framtidsfråga. Det krävs samverkan mellan länder och departementet, Stina Wallström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.