EU
Foto: Fredrik Persson/TT

Så kan EU bli bättre för företagen

NYHET Publicerad

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Sara Lowemark

Sara Lowemark

Foto: Ernst Henry Photography AB
Cemille Üstün

Cemille Üstün

Foto: Ernst Henry Photography AB
Anna-Lena Bohm

Anna-Lena Bohm

Foto: ADAM IHSE / TT
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér

Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna

Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna

Foto: EmiliaÖjieBerqvist

Om bara någon månad drar arbetet inom EU-kommissionen och EU-parlamentet igång. Från näringslivets håll finns det flera utmaningar som man vill att EU ska ta tag i. Bland annat vill man se en ny strategi för den inre marknaden samt att EU ska ta ledarrollen i att försvara och utveckla det multilaterala regelverket på handelsområdet.

– Vi anser att ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU bygger på välmående företag som kan utvecklas, skapa arbetstillfällen och välfärd. Därför är det otroligt viktigt att det skapas rätt förutsättningar för att företag ska kunna etablera sig och växa, sa Cemille Üstün, policyansvarig EU:s inre marknad  på Svenskt Näringsliv, på ett seminarium nyligen.

Från EU:s sida handlar det om att fördjupa den inre marknaden, inte skapa ny byråkrati och få bort mycket av regelkrånglet. Och i Sverige handlar det om att förbättra företagsklimatet, menade den nyvalda Europaparlamentarikern Arba Kokalari, MEP för EPP och Moderaterna.

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Jag tycker att småföretagare bestraffas rätt mycket i det här landet, sa hon.

Hon menade att det finns flera utmaningar som EU måste möta.

– Den närmaste akuta utmaningen är att hantera brexit, många svenska företag är väldigt oroliga och osäkra på vad som kommer att hända. Men även det pågående handelskriget mellan USA och Kina oroar. Får vi en utveckling där allt fler börjar införa tullar då kommer det att drabba svensk ekonomi, Europas ekonomi och den globala konjunkturen, sa hon.

EU måste göra så mycket som möjligt för att bekämpa all form av protektionism, menade hon.

– De tongångarna ser man även inom EU. Att man vill skydda sina marknader och konflikten mellan frihandeln och protektionismen har fått ett ny tt uppsving igen av bland annat USA, Kina och mer nationalistiska tongångar i Europa. Det vore förödande för vår framtid och fortsatta välstånd.

Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet som kallas ”gold-plating” får kritik från flera håll.

– Från Svenskt Näringsliv skulle vi vilja se att EU säkerställer att medlemsländerna implementerar lagstiftning på ett korrekt sätt, vilket vår uppfattning inte alltid sker i alla fall. Det är en form av protektionism, sa Sara Lowemark, Internationell samordnare på Svenskt Näringsliv.

Hon fick medhåll av Arba Kokalari.

– Om inte EU:s gemensamma regler följs kommer det europeiska samarbetet att hotas. Och det kan skapa osund konkurrens. Det ska vara en viktig prioritering.

Även Mathias Tegnér, riksdagsledamot för Socialdemokraterna ser problematiken.

– Min uppfattning är att vi ganska ofta överimplementerar regler för att vi är duktiga. Det statliga maskineriet överimplementerar en del regler i förhållande till hur andra länder ser på samma regler, sa han och öppnade upp för att se hur Danmark löst samma problematik.

Anna-Lena Bohm, ordförande SME-kommittén i Business Europé, betonade vikten av att implementera tjänstedirektivet samt validering av utbildningar.

– Vi behöver även se att gemensamma standarder blir enklare att förstå. Att märkning av varor blir mer homogent. Och man behöver förstå att digitaliseringen är här.

Hon menade att i många fall är konsekvensanalyserna ofta extremt dåligt gjorda när man inför vissa nya regelverk.

– Där efterlyser vi mer kontakt mellan politik och företag.

Stina Wallström, projektledare för Public Affairs på IKEA Range and Supply, lyfte cirkulär ekonomi. 

– Vi är mitt i en process att ställa om hela vårt sortiment så att det fungerar i en cirkulär kontext. 2030 ska alla våra produkter vara baserade på återvunnen eller förnybart material. Lagstiftaren är också inne på cirkulär ekonomi men har inte så mycket fokus på samarbete.  I dag kan vi till exempel inte få tag på den mängden återvunna material som vi behöver.

Hon betonade samtidigt vikten av en fungerande inre marknad för använda produkter som kan återanvändas.

– Men alla länder vill, på goda grunder, skapa sitt eget regelverk kring cirkulär ekonomi och klimat. Men regelverken går inte ihop och kommer att skapa stora hinder på den inre marknaden och stoppa utvecklingen för en cirkulär ekonomi. Det är en stor framtidsfråga. Det krävs samverkan mellan länder och departementet, Stina Wallström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.