Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

NYHET Publicerad

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.

SPN 11 oktober 2017
SPN 11 oktober

För att diskutera dessa aktuella frågor organiserade Sällskapet Politik och Näringsliv, SPN, ett seminarium i Bryssel. Bland paneldeltagarna fanns europaparlamentarikern Fredrick Federley, (c), Anna-Lena Bohm, ordförande för Businesseuropes SME-kommitté och VD för Uniguide, William Echikson, chef för tankesmedjan CEPS Digital Forum och Joanna Lopatowska, ansvarig för konsumentfrågor vid Eurocommerce

Presentationerna och diskussionerna på seminariet kretsade kring regleringen på den inre marknaden, integritet och konsumentrelationer. Deltagarna var överens om att företag i Europa ofta lider av överreglering och en fragmenterad inre marknad. Man efterlyste också en bättre balans mellan konsumentskydd och ett regelverk som stödjer utvecklingen av nya tjänster och företag.

Fredrick Federley startade diskussionen genom att ge exempel på hur digitaliseringen och nya trender påverkar vår vardag. Han frågade sig om det politiska ramverket var anpassat till dagens och morgondagens förutsättningar. Han tog också upp frågan om behovet av att skapa en europeisk sökmotor.

- Frågan är inte om vi behöver en europeisk Google eller inte. Men skulle en europeisk konkurrent till Google se dagens ljus och vi inte har skapat en verklig inre marknad i Europa, kommer ”detta barn kommer aldrig lämna vaggan”, sa han.

Anna Lena Bohm betonade inledningsvis i sitt inlägg behovet av förtroende mellan företag och konsumenter.

- Individer och företag är alltmer uppkopplade. Att handla, sköta sina bankaffärer och kontakter med myndigheter online, har blivit en naturlig del av vår vardag. Detta ställer nya och större krav på hur data hanteras. Konsumenter förväntar sig säkerhet. Att bygga förtroende därför är viktigt. Samtidigt ser vi att överreglering ofta är ett problem för näringslivet. EU:s inre marknad är dessutom fortfarande fragmenterad. Företag verksamma inom EU måste tillämpa 28 olika regler eller standarder t.ex. vad gäller märkning eller momsregler för olika tjänster och produkter. Vad politiken måste fokusera på, oavsett om vi talar om den inre marknaden eller den digitala inre marknaden, är att fortsätta att riva ner regelhinder på den inre marknaden och att se till att reglerna är lätta att förstå och tillämpa för små och medelstora företag, sade hon.

Joanna Lopatowska tog i sitt inlägg upp hur konsumentbeteendet har förändrats.

- Vi ser stora förändringar av konsumentbeteendet. E-handeln ökar kraftigt. Hälften av alla konsumenter gör sina inköp via mobila enheter. Sociala nätverk och sökmotorer har tagit över traditionell marknadsföring. Amazon är nu den viktigaste sökmotorn för produkter. Endast 20% av konsumenterna vänder sig direkt till återförsäljarens egen webbplats. Samtidigt som människor föredrar mer personlig marknadsföring vill de inte känna sig spårade av internetjättar. Skyldigheterna för företag vad gäller integritet och överföring av personuppgifter har ökat. Det är därför viktigt att arbeta med att stärka tilliten hos konsumenterna, sade Joanna Lopatowska.

William Echikson, höll med om att överreglering och fragmenteringen av den inre marknaden var ett problem. Han menade att Europa borde vara mer optimistiskt och mer fokusera på möjligheter, än på att innovationer och nya metoder att göra affärer stör existerande modeller.

- Europas konsumenter verkar värdera konsumentskydd högre bekvämlighet. Detta återspeglas också i lagstiftningen. Den nyligen antagna dataskyddsförordningen, GDPR, vilken också borde vara tillräcklig, har följts av ny lagstiftning om e-integritet: Detta förslag riskerar nu att skapa ett nytt lager av motsägelser och komplexitet. Att sätta skyddsregleringar främst undergräver fördelarna med digitalisering och riskerar att driva bort nya och innovativa företag från Europa. Fragmenteringen av den inre marknaden är ett annat problem eftersom det hindrar företag i Europa från att nå sin fulla potential. Till exempel hindras tjänster som Skype och Netflix av 28 olika nationella bestämmelser om telefonitjänster och audiovisuellt innehåll, avslutade han.

Seminariet leddes av Fredrick Federley (c) ordförande i SPN och samlade cirka 40 deltagare från EU-institutioner, företag, företagsorganisationer och NGO.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet.