Attraktionskraft i världsklass. Näringslivets inspel till regeringens proposition för högre utbildning, forskning och innovation

RAPPORT Publicerad
Attraktionskraft i världsklass.pdf

Sveforskningom tar ett helhetsgrepp – en strategi som genomsyrar alla politikområden. Då kan Sverige få en attraktionskraft i världsklass. Det banar väg för starkare företagande, fler jobb och större välstånd.

Svenskt Näringsliv redovisar i detta inspel till regeringens kommande proposition för högre utbildning, forskning och innovation sin analys och sina förslag. Inspelet har tagits fram tillsammans med medlemsorganisationerna i Svenskt Näringslivs FoU-referensgrupp.

I FoU-referensgruppen har följande medlemsorganisationer deltagit:

 • Almega
 • Bil Sweden
 • Svenska Teknik&Designföretagen (Almega)
 • IKEM
 • Jernkontoret
 • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Livsmedelsföretagen
 • SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond
 • Skogsindustrierna
 • Svensk Handel
 • Teknikföretagen

Varje medlemsorganisation har tagit fram egna inspel som kan nås genom länkarna i rutan med relaterad information.

Författare