En ny färdriktning mot forskning i världsklass - Svenskt Näringslivs inspel till forskningspropositionen 2020

RAPPORT Publicerad
SN_inspel_till_FoU-propositionen_WEBB.pdf

Sverige har varit och är alltjämt i flera avseenden en framgångsrik kunskapsnation. Men den internationella konkurrensen hårdnar. Tillgång till kunskap och kompetens blir en allt viktigare, och är i många fall en helt avgörande, faktor vid beslut om lokalisering av FoU-investeringar.

Tyvärr ser vi nu tydliga tecken på att det svenska FoU-klimatet inte är tillräckligt attraktivt
samtidigt som vi står inför mycket stora samhällsutmaningar. Näringslivets FoU-investeringar har under 2000-talet sjunkit och nyinvesteringar sker i allt högre grad utanför Sveriges gränser. Den akademiska forskningens utveckling har inte varit tillfredställande. Sverige tillhör inte längre toppskiktet av de länder som producerar den allra bästa forskningen.

Nu krävs kraftfulla reformer för att vända utvecklingen. En genomgripande och djärv omläggning av politiken. Det banar väg för starkare företagande, fler jobb och större välstånd.

I detta inspel till regeringens kommande forskningsproposition redovisar Svenskt
Näringsliv sin analys och förslag för svensk forskning.

Författare