Immaterialrättsintrång och piratkopiering - En studie av hur svenska börsbolag drabbas

RAPPORT Publicerad
Immaterialrättsingrång.pdf

I rapporten ”Immaterialrättsintrång och piratkopiering – En studie av hur svenska börsbolag drabbas” har Svenskt Näringsliv och tankesmedjan Black Market Watch intervjuat bolag på OMX30S-listan på Stockholmsbörsen, som innefattar några av Sveriges största företag, om hur dessa drabbas av immaterialrättsintrång. Resultaten visar på att det är ett stort problem, som är växande. Trots detta ägnas piratkopiering och andra typer av intrång i immateriella rättigheter liten uppmärksamhet av regeringen och myndigheter.

Studien visar bland annat att:  

  • Alla intervjuade bolag har utsatts för immaterialrättsintrång.
  • 75 procent av de företag som varit föremål för piratkopiering uppgav att förfalskning av deras produkter medförde risker för hälsa och säkerhet.
  • 73 procent uppgav att immaterialrättsintrång och piratkopiering har ökat de senaste fem åren, och 80 procent uppgav att förfalskning och piratkopiering bedöms öka under kommande femårsperiod.
  • Kina angavs av alla företag som det största ursprungslandet för piratkopierade produkter.
  • 80 procent av företagen ansåg att statens insatser för att motarbeta immaterialrättsintrång och piratkopiering är otillräckliga och att regeringen behöver göra mer. Inget företag ansåg att dagens insatser från statligt håll är tillräckliga.

Författare